Lör 20 jul / År 42 / Nr 3 2024

Smart industri inte en grundlös önskedröm

Att Sverige fortfarande är en industrination att räkna med i en allt tuffare global konkurrens råder det ingen tvekan om. Speciellt inte när nästan 80 procent av svensk varuexport kan kopplas till industriföretag. Många svenska industriföretag har en lång tradition och gedigen historia bakom sig, men samtidigt är det tydligt att industrin står inför stora förändringar.

Sverige är sedan länge en stark industrination som globalt är en av de mest framstående när det gäller teknikhöjd och nya innovationer. Även om en del av den industriella volymtillverkningen tidigare har flyttats till andra delar av världen står Sverige fortsatt i frontlinjen när det gäller teknisk utveckling. Det försprånget är mycket fördelaktigt nu när världen står inför den fjärde industriella revolutionen i digitaliseringens era.
Sverige ska ligga i framkant när det gäller smart industriell utveckling. Det är inte bara en grundlös önskedröm, utan en konkret strategi som fastställts på regeringsnivå. Det finns redan en handlingsplan för hur strategin ska verkställas, omfattande 45 åtgärder som successivt ska genomföras för att förbättra möjligheterna för svensk industri att utvecklas till världens mest konkurrenskraftiga, smarta industri.
Redan innan strategin presenterades gick en våg av positivism genom industrin. Det märktes inte minst genom att många av storbolagen valde att ta tillbaka produktion från lågkostnadsländer. Nu väljer allt fler att satsa på kvalitet och utveckling med Sverige som bas. Ofta blir det både enklare och mer kostnadseffektivt över tid att även ha produktionen i Sverige. Den senaste tidens utveckling visar att företag som jobbar med smart produktion värdesätter närheten mellan processerna, och när det gäller innovation och utveckling står sig svenska industriföretag som bekant mycket bra i den globala konkurrensen.

Maria Lind
Redaktör