Tor 20 jun / År 42 / Nr 3 2024

Smörgåsbord av möjligheter i Linköping

Sankt Kors är ett mångsidigt fastighetsbolag som gärna dukar upp ett smörgåsbord av möjligheter för såväl befintliga som potentiella företag i Linköping. Med flera spännande projekt på gång kan Sankt Kors möta höga krav från många olika branscher. Mycket kretsar kring kunskapsintensiva verksamheter och innovativa miljöer.

Linköping är ett starkt kunskapscentrum i Östergötland – här finns universitetet, en växande science park-miljö och många företag som verkar inom teknikintensiva branscher. Det finns också en stark vilja att utveckla nya innovationer och skapa nya arenor för samverkan mellan akademi, kommun och näringsliv – något som Sankt Kors gärna stöttar genom att tillhandahålla attraktiva lokaler för det.
I skrivande stund pågår många projekt som kommer att lyfta Linköping som kunskapsnav och teknikkluster. Sankt Kors är involverade i flera av dem, däribland Ebbepark, Cavok-District norr om flygplatsen och Vreta Kluster.
– Som kommunägt fastighetsbolag strävar vi efter att göra det så enkelt som möjligt för företag att etablera sig i Linköping. Vår främsta uppgift är att säkerställa tillväxt för hela kommunen och att det ska vara en attraktiv plats att verka på. Därför har vi många utvecklingsprojekt på gång samtidigt, säger Eva Ankarberg, marknadschef på Sankt Kors.

Flaggskeppet Ebbepark
Ebbepark är ett av flaggskeppen för Sankt Kors. Området utvecklas som en integrerad miljö för företagande, forskning och innovationer, varvat med boende och rekreation. Ebbepark ska leva dygnet runt, och förena olika intressen. Det strategiska läget mellan Linköpings centrum, universitetet och Science Park Mjärdevi samt närheten till naturen gör det till en utmärkt plats för att både leva och arbeta.
Utvecklingen av Ebbepark planeras i flera etapper med hållbarhet som gemensam nämnare. Området är ett gammalt industriområde som ska omvandlas till en levande stadsdel. Sankt Kors samordnar projektet tillsammans med bostadsbolaget Stångåstaden. Verksamhetslokaler och bostäder kommer att byggas sida vid sida för att skapa en levande blandstad och möjliggöra smart resursdelning.

God sikt för utveckling
Ett annat område som Sankt Kors utvecklar är Cavok District, som ligger i anslutning till Linköping City Airport.
– Namnet Cavok kommer från flygindustrin och betyder ”klart väder, god sikt”. Det är precis det vi vill förmedla med det framväxande företagsområdet intill flygplatsen – ett område med ett läge som ger klar sikt för tillväxt. Verksamheter inom flyg, rymd, logistik och avancerade material kommer att trivas extra bra här, berättar Eva Ankarberg.
Högteknologi tycks vara en röd tråd genom verksamheterna i Linköping. Det gäller även inom de gröna näringarna som utvecklas inom Vreta Kluster. I Sankt Kors lokaler samlas företag inom de flesta områden som kan ingå i så kallade gröna näringar, såsom jordbruk, skog, matproduktion, djurhållning, energi, vattenhållning och trädgårdsskötsel.
Cleantech Park är en annan av Sankt Kors företagsmiljöer där företagen samverkar för att utvecklas tillsammans. Här finns driva företag som jobbar inom miljö, energi, hållbarhet och angränsande verksamheter.
– Att samverka är en framgångsfaktor och det något vi vill stimulera till i alla våra företagsmiljöer, avslutar Eva Ankarberg.