Tor 23 maj / År 42 / Nr 1 2024

Smörjteknik Norden levererar Power

Hållbart skogsbruk, krävande motorsport och säker livsmedelsproduktion kan tyckas ha mycket lite eller rentav ingenting alls gemensamt. Den gemensamma nämnaren syns inte på utsidan, men den märks, då samtliga kräver ett välsmort maskineri för att fungera. Med Smörjtekniks produkter möjliggörs högsta prestanda också i marknadens mest krävande system.

Det nischade smörjmedelsföretaget Smörjteknik når en rikstäckande marknad tack vare sin innovativa säljmodell som bygger på lokal förankring. Den största delen av personalstyrkan arbetar som fältsäljare och finns därmed tillgängliga i närheten av sina respektive nyckelmarknader och kunder. Det gör att Smörjteknik kan hålla lika god service i Luleå, såväl som i Ystad.

Specialiserade på förstklassiga smörjmedel
Försäljningschef Tommy Lind arbetar från huvudkontoret i Gävle och har god kännedom om kundernas olika behov runt om i landet.
– Marknaden kan se lite olika ut beroende på var i landet vi befinner oss, men generellt är våra produkter till för alla företag som ställer lite högre krav på sina maskiner. Krävande miljöer och förhöjda prestandakrav tillhör vår vardag, säger Tommy, som också noggrant understryker att Smörjteknik knappast är en leverantör i mängden.
– Vi är högspecialiserade på det vi gör och med våra smörjmedel möjliggörs bl.a. tätare, tystare och svalare maskiner. Avgörande faktorer för att uppnå maximal livslängd och lägre energiförbrukning – på köpet förlängda smörj- och bytesintervall.

Smörjteknik, en hållbar leverantör
Tommy förklarar att det finns en stark hållbarhetsprägel i smörjmedel med riktigt hög kvalitet, där policyn att ”lite ska göra mycket under lång tid”, kommer väl till pass.
När det handlar om maskiner som befinner sig långt ute i skogen kan möjligheten till förlängda serviceintervall spara stora kostnader, samt otrevligt arbete.
– I produktfloran finns allt från livsmedelsklassade oljor och fetter, till Racingklassade som används inom världens mest krävande motorsport. Dessutom har vi bioklassade produkter för användning i skog och mark. På senare år har också efterfrågan på vår erfarenhet och kunskap blivit så pass att vi numera också levererar utbildningspaket till våra kunder. Exempel som gör oss till en ytterst komplett leverantör.
Att huvudkontor och lager ligger i Gävle är ingen tillfällighet. Härifrån nås i princip hela Sverige över natten, dessutom kommer nästan alla produkter som Smörjteknik importerar via Gävle Hamn.
Smörjteknik Norden AB etablerades 1906 och var under lång tid ett Stockholmsbaserat företag, men 2007 flyttade företagets säte till Gävle. Det var enligt Tommy ett strategiskt och hållbart val eftersom Gävle, om man tittar på kartan, faktiskt ligger i mellersta Sverige.

Erbjuder utvecklingsmöjligheter
Smörjteknik är exklusiv leverantör i Sverige och Finland, av det välkända varumärket Omega som på världsmarknaden funnits i 50 år. Dessutom startades i början av 2000-talet det egna varumärket Omicron, som nu till och med passerat Omega i försäljningsvolym.
Smörjteknik är också ett företag som erbjuder stora utvecklingsmöjligheter för den som vill satsa på en karriär inom försäljning. Tommy Lind har själv varit verksam inom bolaget under 20 års tid. Han avslutar med att säga:
– Min främsta drivkraft var varit att själv kunna påverka både min egen och företagets framgång. Det har jag med flera kunnat göra på Smörjteknik, där begrepp som frihet under ansvar, är verklighet. För den som delar vår vision och som passar in i vår företagskultur finns alla möjligheter till en mycket framgångsrik karriär.