Tis 28 nov / År 41 / Nr 5 2023

Snabb och framgångsrik expansion för Framtidens Omsorg

Nominerade till Årets nystartare i Västerås och Västmanlands mest företagsamma människor.
Det har gått fort framåt för Framtidens Omsorg.
– Vi är både glada och stolta över vårt företag, säger delägarna Mathias Peterson och Ulrika Brodin.
 
Omsorgsföretaget som startade i Västerås i oktober 2014 har expanderat kraftigt sedan starten och har idag ett 30-tal anställda med verksamhet i Västerås och Stockholm.
Företaget erbjuder hemtjänst, boendestöd, avlösning. Ledsagning, personlig assistans samt hushållsnära tjänster.
Både Ulrika Brodin och Mathias Peterson har lång erfarenhet av att vara chefer inom vården. Ulrika kommer från Skellefteå och har jobbat både som vårdbiträde och enhetschef. Mathias som ursprungligen kommer från Halmstad, har jobbat som chef inom den privata vården, men också som kundrelationschef på IKEA.
Nu har de startat ett företag tillsammans för att utveckla sina egna idéer.
– Vi lyssnar på synpunkter både från kunderna och de anställda och förbättrar hela tiden delar i verksamheten. Vårt mål med personalen är att de ska växa både privat och inom yrket och att kunderna ska få en så pass bra vård som möjligt.

Mår bättre
Ulrika och Mathias berättar att flera i personalen som mått dåligt på jobbet tidigare upplever ett helt annat klimat idag i och med tillkomsten av Framtidens Omsorg.
– Personalen upplever att det är någon som lyssnar och ger feedback. Dessutom är vi noga med att personalen får en timmes lunchrast och att det finns tillräckligt med tid mellan besöken hos de olika kunderna.
– Vi tycker inte heller att en kund ska behöva träffa 30 olika personer från oss utan vi vill att de ska känna sig tryggare om det är 2 till 6 olika personer som kommer till dom. Sedan är det också viktigt för oss att matcha rätt typ av personal till kunderna och att personalens schema läggs utifrån kundernas behov.

Får hjälp på sitt eget språk
Om en kund inte kan prata svenska så skickar Framtidens Omsorg alltid med någon som kan språket i fråga.
– Vi har både bosnisk, kroatisk och somalisk personal och det är inte bara språket som kan vara ett problem ibland. Mat är en annan del som vi måste ta hänsyn till, säger Mathias Peterson som har flera visioner om hur han vill se framtiden:
– Vår idé är att utveckla hemtjänsten, att kunna erbjuda LSS-boende, äldreboende och boende för ensamkommande flyktingbarn. Målet är att ha alla dom här bitarna i vårt företag så småningom.
Redan nu så jobbar Framtidens Omsorg globalt då man stöttar barnhem i Kambodja samt en organisation som heter Raggsockor för Syrien.
Ifjol nominerades Framtidens Omsorg till Västmanlands mest företagsamma människor och i år har man blivit nominerade till Årets nystartare av Guldstänk som är Västerås Näringslivsgala.