Ons 22 maj / År 42 / Nr 1 2024

Snabbväxande stad med grön framtid

Gävle växer. Och det snabbt. Vi är en av landets snabbast växande städer och når snart 100 000 invånare. Men även om vi växer snabbare än väntat är vi inte förvånade. Vi vill att Gävle ska växa. Och vi har länge arbetat målmedvetet med att utveckla staden och öka vår attraktionskraft.
 
En viktig del i vårt arbete är att utveckla Gävles roll som logistiknav. Vi har redan fått nya motor- och järnvägar söderut mot Stockholm. Det ökar och underlättar jobbpendlingen till och från Gävle och så klart godstransporter. Vägen mot Oslo är numera Europaväg. Gävle hamn är redan Sveriges tredje största containerhamn och till sommaren avslutas muddringen av hamnleden. Det gör att vi kan ta emot större fartyg än tidigare. Och den kommande terminalen för flytande naturgas är inte bara en satsning på mer miljövänlig energi, det är även en satsning på Gävles näringsliv. Naturgasen ger våra industrier som Sandvik och Ovako en möjlighet till renare energi till lägre kostnader. 

Bo vid havet
Vi utvecklar också staden Gävle. Bygget av Gävle Strand är ett exempel på hur vi låter stadsdelar växla form från industrimark till attraktiva boenden nära vatten. Vi planerar för ytterligare 3200 bostäder de kommande åren runt om i Gävle. Och Gavlehov arenaby är vår senaste satsning, denna gång på idrotten. Arenor för fotboll och friidrott inomhus byggs just nu bredvid Brynäs hockeytempel och travbanan. Kulturen har vi redan bockat av i och med utvecklingen av Gasklockorna, Gävles kulturnav. Och stadens sjukhus har landets modernaste operationshus som invigdes nu i våras. Detta är miljardinvesteringar som gör att vi växer och kan växa ännu mer.
 
Höga miljömål
En annan viktig del är vårt gröna tänk. Vi arbetar varje dag för att bli en av de bästa miljökommunerna i Sverige. Vi är landets tredje bästa cykelstad. El- och biogasdrivna fordon är redan en del av vår vardag och våra anläggningar för återvinning har fått nationell uppmärksamhet. Och våra bostäder och anläggningar värmer vi med hållbar energi. Vår nya arena för friidrott och sport har 1900 kvadratmeter solceller. I vårt fjärrvärmenät kommer 99 procent av värmen från industriell restvärme och biobränsle vilket ger miljövärden i nationell toppklass. Vårt senaste kraftvärmeverk samäger vi med BillerudKorsnäs där en stor del av samarbetet handlar om att ta tillvara på restvärme från industrin. Återvunnet går också igen i många av våra byggsatsningar, där vår stora Vallbackskola är ett bra exempel på hur utdömda lokaler kan återanvändas och utvecklas, denna gång till en attraktiv skola som attraherar både kompetenta lärare och elever.
 
Vi är övertygade om att det vi gör och tror på märks. Och ger avtryck. Vi tror inte att det är en slump att 5000 personer valde Gävle som en bättre plats att leva på under förra året. Förhoppningsvis såg de det vi ser dagligen, en stad som vill, kan och vågar röra sig framåt.
 
Carina Blank, kommunalråd (S)
Göran Arnell, kommundirektör