Lör 20 jul / År 42 / Nr 3 2024

Snart större tillgång på flytande biogas i Östergötland

Vi befinner oss nu i en tuff situation med svåröverskådliga klimatproblem och en svajande världsekonomi. Det är hög tid att återupprätta det resurseffektiva samhället – med gemensamma krafter och med alla tillgängliga medel. Med visionen att bygga världens mest resurseffektiva region söker Tekniska verken ta sin del av ansvaret.

Tekniska verken har en mångsidig verksamhet men allt handlar egentligen om att skapa ökad hållbarhet. Tekniska verken är en föregångare på området och började med fjärrvärmeutbyggnad och avfallssortering redan på 1950-talet. Det har man nytta av idag när allt kretsar kring att bli mer resurseffektiv.

Lång tradition av biogas
Det finns inom Tekniska verken bland annat en lång tradition av att producera biogas i Linköping. Här har man lyckats bygga upp en god cirkulär ekonomi kring det, tack vare ett effektivt nyttjande av avfallsfraktioner som är bäst lämpade för produktion av biogas. Som en biprodukt får man även ut biogödsel som går tillbaka till samhället som värdefull råvara för regionala lantbrukare. Här går även en stor andel till ekologiska anläggningar.
Att producera biogas är alltså ingen ny företeelse i Linköping, men att uppgradera den till flytande biogas som fordonsbränsle är det. Den befintliga anläggningen i Linköping kommer att byggas till med en enhet för tillverkning av flytande biogas. Man kommer även att erbjuda komprimerad biogas framöver, precis som idag.
Satsningen möjliggörs mycket tack vare avtal med Toyota material handling i Mjölby, som kommer att köpa stora mängder flytande biogas för att fasa ut gasol som används idag. I anslutning till Toyotas fabrik byggs nu även ett tankställe i Mjölby för tung trafik, och en station kommer även att byggas i Linköping.
– Satsningen på flytande biogas kommer att ge den lokala industrin helt andra förutsättningar i sin strävan efter att bli mer hållbara eller rentav fossilfria. Att vi kan bidra i den utvecklingen känns fantastiskt, säger Anna Lövsén, affärsområdeschef vatten och avlopp, Tekniska verken.

En lösning bland flera
En annan viktig del i Tekniska verkens satsning är att mer flytande biogas tillgängliggörs som bränsle för tung trafik i regionen.
– Inom transportsektorn måste stora omställningar göras och alla måste bidra så mycket det går. Biogas är en möjlighet av flera, det finns inte en enda lösning utan alla tänkbara alternativ måste få utrymme. Vår del i det är att tillgängliggöra mer hållbart bränsle i form av flytande biogas i vår region, säger Anna Lövsén.
Till en början blir det tankställen i Mjölby och Linköping, men Tekniska verken jobbar för att utveckla fler stationer och täcka regionens behov så långt det är möjligt.