Fre 14 jun / År 42 / Nr 1 2024

Snidex bidrar till Skellefteås utveckling som trästad

Fönstertillverkaren Snidex använder en traditionell råvara för framställning av moderna produkter. Råvaran är dessutom ett av etableringsortens främsta kännetecken – Skellefteå är sedan länge känd som trästad långt utanför Sveriges gränser. Som tillverkare av fönster med stora inslag av trä går Snidex i bräschen för ökad användning av hållbara material för framtiden.

Hållbarhetsprägeln på Snidex sortiment och tillverkningsmetoder bidrar till att Skellefteå kan sätta ribban högt på miljöfronten. Med en miljömedveten industri som producerar varor som står för tillväxt och utveckling i en expanderande region, som Snidex i allra högsta grad gör, kan Skellefteå hävda sig i en allt tuffare global konkurrens.

Delaktiga i uppbyggnaden av trästaden
Snidex är ett av få tillverkande företag som lyckats behålla i stort sett hela värdekedjan lokalt. Företaget står fortfarande, snart ett sekel efter att det grundades, för en stor del av tillverkningskedjan för trä- och aluminiumfönster i fabriken i Burträsk några mil utanför Skellefteå tätort.
– Vi sätter ett stort värde i att kunna bevara och utveckla produkt- och produktionskunnande lokalt. Vi säljer i princip allt utanför Skellefteå och bidrar därför till att öka exportintäkter för regionen, samtidigt som vi håller en teknisk nivå som bidrar till en hög kunskapsnivå i närområdet, säger Susann Klippmark, marknadschef på Snidex.
Snidex har sedan starten varit delaktiga i uppbyggnaden av Skellefteå som en profilerad trästad och de senaste åren har präglats av tillväxt. En ny epok har inletts i företagets historia i samband med att man sedan 2012 har en egen säljorganisation. Den kunskap som samlats vid Luleå tekniska högskola kring trä har också varit viktig för Snidex utveckling, både i fråga om kompetensförsörjning och med provningsresurser.

Flexibla produktplattformar 
Efter nästan 100 år i fönsterbranschen har Snidex byggt upp ett genuint fönster- och glaskunnande och en fabrik som är helt anpassad till kundorderstyrd produktion. Fönster från Snidex finns exempelvis i många svenska sjukhus, fängelser, kontor, hotell och bostäder.
– Vi jobbar enbart på objektsmarknaden, både inom nyproduktion och ROT. Vi jobbar i hela Sverige och samarbetar med många av de större byggföretagen och fönsterentreprenörerna som finns på marknaden. Vår styrka är att vi kan kundanpassa våra fönster så att de uppfyller behov gällande storlek och form samt energi- och ljudkrav, berättar Susann.
Snidex utgår från flexibla produktplattformar för trä- och aluminiumfönster samt helträfönster. Det ger en hög kostnadseffektivitet i produktionen samtidigt som unika fönsterlösningar skapas.

Satsar på ständiga förbättringar
Fabriken kännetecknas av ständiga förbättringsåtgärder både produktions- och miljömässigt.
– Vi har gjort strategiska satsningar för att effektivisera flera led i produktionen. Vi har bland annat bytt befuktningsanläggning för att minska behovet av tryckluft och vår nya elektrostatanläggning och nya sprututrustning i måleriet minskar radikalt färg och lösningsmedelåtgång. Vi har även en ny rampress och med den har vi betydligt sänkt bullernivån vid spikning av fönsterbågar, informerar Susann.

Stort fokus läggs också på arbetsmiljöfrågor och Snidex har gjort flera förbättringsåtgärder inom området, bland annat investerat i en ny filteranläggning för bättre luft. Susann Klippmark avslutar med några ord om Snidex ambition:
– Vår ambition är att tillverka och sälja fönster med hög kvalitet på den svenska objektsmarknaden. Kunderna ska känna sig trygga i valet av Snidex som en leverantör som står för säkra leveranser, trygghet, hög kompetens och jämn, hög kvalitet. Samtidigt ska vi vara en attraktiv arbetsgivare som gynnar tillväxt i bygden.