Mån 4 dec / År 41 / Nr 5 2023

Snidex utmanar gärna objektmarknaden

Som tillverkare av fönster med stora inslag av trä visar Snidex att det finns lönsamhet i att använda hållbara material. Förmågan att ständigt förnya och modernisera en produkt som i grunden varit densamma under drygt ett sekel gör Snidex till en tuff spelare på byggmarknaden.

Det offentliga rummet är Snidex huvudmarknad. I drygt hundra år har företaget utvecklat, tillverkat och levererat fönster av hög kvalitet och därmed hjälpt till att placera Skellefteåregionen och inte minst Burträsk på kartan. Snidex har etablerat en särställning bland de svenska fönsterleverantörerna där värden som kvalitet och hållbarhet verkligen står i centrum.

Utmanar marknaden
Hållbarhetsprägeln på sortimentet och Snidex tillverkningsmetoder bidrar till att man kan sätta ribban högt på miljöfronten. Det märks inte minst nu när Snidex lanserar en uppgraderad och förbättrad version av sina Renovafönster, som faktiskt är ett av den offentliga marknadens mest omtyckta fönsterkoncept.
– Den uppdaterade versionen av Renova är framtagen för alla som vill byta fönster utan att byta karm. Det är speciellt lämpligt för känsliga fasader där man söker göra så små ingrepp som möjligt. Det är också en tydlig miljöprägel som kräver mindre materialåtgång och en kortare monteringstid, förklarar Snidex vd Maria Nyström.
Snidex arbetar nästan uteslutande med objektsbeställare. Dessa är kända för sina höga krav men det är inget Maria Nyström räds över:
– Produktutveckling är en del av vår vardag. Vi söker ständigt utmana oss själva – och marknaden – med nya idéer och versioner av populära produkter. Den nya fönsterserien inom varumärket Renova kommer med största sannolikhet att bli populär bland våra offentliga beställare eftersom den håller en oerhört hög prestanda med bra energivärden.

Stärker regionen
Snidex är ett av få tillverkande företag som lyckats behålla i stort sett hela värdekedjan lokalt. Företaget står fortfarande för en stor del av tillverkningskedjan för trä- och aluminiumfönster i fabriken i Burträsk några mil utanför Skellefteå tätort.
– Vi sätter ett stort värde i att kunna bevara och utveckla produkt- och produktionskunnande lokalt. Vi säljer i princip allt utanför Skellefteå och bidrar därför till att öka exportintäkter för regionen, samtidigt som vi håller en teknisk nivå som bidrar till en hög kunskapsnivå i närområdet, säger marknadschefen Susann Klippmark.
Tillverkningen är helt kundorderstyrd och Snidex samarbetar med många av de större byggföretagen och fönsterentreprenörerna i Sverige. Både Maria och Susann är enade om att en stor styrka är att man kan kundanpassa alla fönster så att de uppfyller behov gällande storlek och form samt energi- och ljudkrav.
– Vår ambition är att tillverka och sälja fönster med hög kvalitet på den svenska objektsmarknaden. Samtidigt ska vi vara en attraktiv arbetsgivare som gynnar tillväxt i bygden, konstaterar Susann.
Maria tillägger att kunderna ska känna sig trygga i valet av Snidex som en leverantör som står för säkra leveranser, trygghet, hög kompetens och jämn, hög kvalitet.