Mån 4 mar / År 42 / Nr 5 2023

Social hållbarhet har människan i fokus

Vård- och omsorgsbolaget JATC Omsorg har haft en uppåtgående trend sedan starten. Verksamheten möter ett stort samhällsbehov och sättet det görs på är särpräglat med människan i fokus. Det handlar framförallt om att bidra till ökad social hållbarhet i ett ständigt utvecklande arbete som omfattar både kunder och personal.

Idag diskuteras det mycket kring hållbarhet ur olika perspektiv. Sverige ska vara hållbart så att nästa generation kan få utvecklas och leva efter bästa förutsättningar. Arbetet för att uppnå det omfattar såväl ekonomisk som ekologisk och inte minst social hållbarhet. Det sistnämnda handlar mycket om att skapa trygghet och möjligheter, att bygga trygga miljöer för människor att leva och utvecklas i. Det är något som JATC Omsorg arbetat med sedan Liselotte Almén Malmqvist grundade företaget för över 20 år sedan.

Hållbarhet och mångfald
Nytänkande, coachande ledarskap och tydlighet har alltid hamnat högt på agendan. Och JATC Omsorg är inte bara nytänkande när det gäller möjligheter för sina anställda. Att skapa möjligheter för brukarna, eller kunderna som Liselotte hellre säger, att leva mer självständigt och öka sin livskvalitet har högsta prioritet. Det är också synonymt med social hållbarhet.
Mångfalden i företaget är också avgörande för framgång – det har man redan fått erkännande för genom flertalet priser för entreprenörskap och ledarskap. Bland kriterierna för Årets företagare i Södertälje, en titel som Liselotte kammade hem under 2015, finns arbete för mångfald och ökad sysselsättning bland annat. Det är saker som JATC Omsorg har verkat för sedan allra första början.
– Över 70 procent av våra anställda i Södertälje är av annan härkomst och merparten är dessutom unga människor. Många får sin första anställning hos oss och därmed en möjlighet som kanske inte skulle ha funnits annars. Nära hälften av våra anställda kommer direkt från gymnasieskolan och får vidareutbildning internt, berättar Liselotte.

Människa, miljö och möjlighet
Liselotte pratar gärna om relationen mellan människa, miljö och möjlighet. Social hållbarhet handlar enligt henne om att skapa förutsättningar för välmående genom bra valmöjligheter.
– Vi har en holistisk människosyn inom JATC Omsorg och det betyder i korthet att vi arbetar med hela människan och söker utveckla miljöer som bidrar till friska beteenden. Vi människor påverkas av vår yttre miljö och det återspeglas i den inre miljön. Därför söker vi skapa utvecklande och stimulerande miljöer.
– När man skapar en helhet kring människa, miljö och möjlighet lägger man också grunderna för ett socialt hållbart samhälle. Intentionen är alltid att bygga goda miljöer, men att skapa trygghet kan vara svårt i verkligheten. Det jobbar vi mycket med och just nu fokuserar vi mycket på saker som kan få människor att växa.
Liselotte sammanfattar den närmaste tidens arbete:
– Vi skapar grunderna för en ny struktur nu och där fokuserar vi mycket på att bygga miljöer som bidrar till välmående. Kommunikation, pedagogik och coachande ledarskap kommer även framgent att vara viktiga inslag. Vi kommer även att lyfta vikten av att se till de små detaljerna som verkligen gör skillnad.