Tor 20 jun / År 42 / Nr 3 2024

Socialtjänsten är en attraktiv arbetsplats för den som vill göra skillnad

Piteå kommuns socialtjänst erbjuder en människonära arbetsplats med ett viktigt uppdrag. Från och med januari 2020 har socialtjänsten en förändrad organisationsstruktur med tydligare inslag av samplanering över de olika verksamhetsområdena. Det för att skapa en kultur som främjar utveckling och en mer samordnad socialtjänst utifrån medborgarens behov.

Den nya visionen för socialtjänsten är att organisationens samlade resurser ska användas på rätt sätt, för att göra rätt saker, i rätt tid. Socialtjänsten är till för att stötta människor i olika situationer, bidra med ekonomisk och social trygghet, främja jämlikhet i levnadsvillkor och skapa delaktighet i samhället.
– Vi kommer att arbeta mycket mer med att lyfta vår roll i samhället och hur man som medarbetare är med och utvecklar en bättre socialtjänst. Våra medarbetare ska känna hög delaktighet i vår verksamhet, som bygger på att förbättra levnadsvillkoren för fler människor. Den som vill vara med och påverka och bygga framtiden bör se socialtjänsten som en attraktiv arbetsplats, säger Fredrik Sjömark, förvaltningschef på socialtjänsten i Piteå.

En innovativ socialtjänst?
Socialtjänsten genomgår en rad förändringar som ska göra den mer effektiv och mer samordnad. Det handlar om att använda de resurser som finns på bästa sätt, så att så många som möjligt kan få ta del av dem. En stor och viktig utvecklingspotential ligger också i att göra socialtjänsten mer medarbetardriven.
– Den nya tidens socialtjänst måste bli mer innovativ i det att den kan styra resurser till rätt plats i rätt tid. Om vi ökar medarbetarnas förmåga att påverka, det är ju de som ser vardagen och var förbättringarna mest behövs, så kan vi komma närmare målet; en framtidssäker socialtjänst med god måluppfyllelse och hög delaktighet, säger Fredrik.

100 förbättringar
Socialtjänsten har ett viktigt uppdrag i att utveckla ett mer jämlikt och välmående Piteå. En verksamhet som är så viktig och samhällsnära måste ständigt utvecklas för att möta nya krav. Det står klart att förändringens vindar blåser och det ser positivt ut för såväl medarbetare som medborgare.
Satsningen 100 förbättringar som lanserats inom socialtjänsten under 2019 är ett bra exempel på hur man strävar efter förändring. Insatsen fördelas på 50 förbättringar för socialtjänstens medarbetare och 50 förbättringar för medborgarna, som är socialtjänstens kunder. Förslagen kommer att presenteras löpande och alla är välkomna att skicka in förslag.
– Det här arbetet som vi gör tillsammans kommer mynna ut i förbättringar som gör socialtjänsten till en ännu bättre arbetsplats och Piteå till en bättre stad att leva i.