Tor 23 maj / År 42 / Nr 1 2024

Söderbergföretagen – en industrikoncern som växer

Söderbergföretagen har under en lång rad av år byggt upp en industrikoncern inom plast och plåt.
Efter sommarens förvärv av Blinkfyrar AB i Staffanstorp utökar Söderbergföretagen sin verksamhet med ett tredje ben – infrastruktur.

Söderbergföretagen grundades av industrimannen Jan Söderberg 1995 då han köpte AB Svenska Industriplast i Malmö. Därefter förvärvades företag som till exempel Andrén & Söner, STI Plast, Molybon-gruppen, Elisolation AB, Markjet och Henjo Plåtteknik AB.
2011 övertogs vd-posten av Per Gullstrand och därefter renodlades verksamheten genom att tre av dotterbolagen fusionerades till Nordic Plastics Group. Markjet och ett fastighetsbolag avyttrades och Söderbergföretagen började inrikta sig på affärsområdena plast och plåt.
I juni i år skrevs ett nytt kapitel i koncernens historia då Blinkfyrar AB förvärvades av investmentföretaget Small Cap Partners. Därmed kunde Söderbergföretagen lägga till affärsområdet infrastruktur i sin verksamhet.

Per Gullstrand berättar:
– Vi hade gjort mycket strukturförändringar under det första året och vi kände att vi var väldigt beroende av svensk verkstadsindustri. Vi fick veta att Blinkfyrar AB var till salu och efter att vi hade tittat på marknaden såg vi att vi hade ett stabilt case. Blinkfyrar är ett företag som tuffar på och går bra i både svaga och starka konjunktursvängningar.
I koncernen finns idag bolagen Nordic Plastics Group AB, Elisolation AB, Henjo Plåtteknik AB och Blinkfyrar AB.
Efter förvärvet av Blinkfyrar AB har Söderbergkoncernen idag 350 anställda och en omsättning på drygt 600 miljoner kronor.
Nordic Plastics Group är Skandinaviens största leverantör av mekaniskt bearbetade komponenter och halvfabrikat i termoplaster. Bolaget är en sammanslagning av tidigare förvärvade Molybon Industriplast, STI Industriplast och Andrén & Söner. Nordic Plastics Group har cirka 175 anställda och finns i Trelleborg, Helsingborg, Göteborg och Stockholm.

Satsar på arbetslösa ungdomar
På Söderbergföretagen tänker man inte bara på ekonomi – man vill även ta ett socialt ansvar. Därför startades traineeprogrammet ”Give and take” tillsammans med Trelleborgs kommun 2012. Projektet innebär att fem ungdomar anställs under ett års tid och får under denna tid praktisera på någon av företagets enheter. Där får de chansen att skaffa sig arbetslivserfarenhet som i förlängningen hjälper ungdomarna till ett fast arbete eller ger insikt om att de ska studera vidare. I programmet finns dock inga garantier om fast anställning inom koncernen.

En långsiktig ägare
Söderbergföretagen är en långsiktig ägare som tar ansvar för sina förvärv. Alla dotterbolagen är i grunden gedigna familjeföretag med decennier av kunskap bakom sig. Det skapar en trygghet både för ägarna och för de bolag som väljer att ingå i Söderbergföretagen.
Koncernen har lyckats väl inom såväl industrimarknaden som på satsningen på ungdomsarbetslösheten. Ett kvitto på detta är att Söderbergföretagen har blivit nominerad till ”Årets Kraftsamlare” i Trelleborgs kommun.
– Vi omsätter nu drygt 600 miljoner kronor, men siktar på att nå en omsättning på en miljard om några år. Det är en bit kvar, men med en starkare marknad och ett par förvärv till så är det fullt möjligt, säger Per Gullstrand.