Tor 20 jun / År 42 / Nr 3 2024

Söderhamn utvecklade framgångsmodell för Sverige

Det talas allt mer om det entreprenöriella lärandet och vikten av att skapa förutsättningar för eleverna att utveckla sina entreprenöriella förmågor i skolan. Det är nödvändigt för att trygga en långsiktig kompetensförsörjning med en genomgående högre utbildningsnivå i hela Sverige. Genom att fler uppmuntras att ta ansvar för sin egen utveckling kan fler dessutom få inspiration för att börja tänka på en framtid som entreprenör.

Det var så man började resonera i Söderhamn för snart ett decennium sedan.
– År 2006 var vi först i Sverige med att introducera det entreprenöriella lärandet i skolan via projektet Drivkraft, informerar Margareta Högberg kommunchef i Söderhamns kommun.
Ambitionen var att skapa en inspirerande skolkultur med utrymme för kreativitet och nytänkande. Precis som i företagsvärlden är det ingredienser som behövs för att lyckas genomföra positiva förändringar.

Entreprenöriellt lärande riket runt
Mycket kretsar kring att ge individen de verktyg som behövs för att ta ansvar för sin egen utveckling. Att öka självkänslan och förmågan att tro på sig själv. Då kan man också genomföra stordåd, enligt vedertagen kunskap som nu sprids på riksnivå efter att det entreprenöriella lärandet blivit en del av de nationella läroplanerna.
– Det började med ett politiskt uppdrag utifrån kommunens vision och fortsatte med tankar och diskussioner bland eldsjälar i Söderhamn, och som över tid utvecklades till en framgångsmodell för resten av Sverige, kommenterar kommunalrådet Sven-Erik Lindestam.
Unikt för Söderhamn var att det nya förhållningssättet antogs på alla nivåer, från förskolan ända upp till högskolenivå. Sedan flera år tillbaka fortbildas alla lärare i det nya lärandets processer, ett långsiktigt arbete som även påbörjats i andra delar av landet inom andra kommuner.
– Satsningen har blivit en långsiktig process för att förändra kulturen i skolan. Det handlar om att förändra attityder och förhållningssätt. Att som vuxen vara medveten om barns medfödda kreativitet är ett sätt att skapa förutsättningar för ett lustfyllt lärande, säger chefen för barn- och utbildningsförvaltningen, Tomas Hartikainen som lyfter fram projektledaren Bibbi Lodmarks stora betydelse för hela förändringsarbetet i Söderhamn.

Söderhamnsmodellen i Europa
Söderhamn har fått mycket uppmärksamhet, både nationellt och internationellt, för de storskaliga satsningarna i skolan. Den så kallade Söderhamnsmodellen anses vara ett riktigt framgångsrecept och liknande koncept utvecklas i stora delar av Europa.
– Det är på tapeten över hela Europa nu, man diskuterar det entreprenöriella lärandet på alla nivåer idag och vi har kommit långt i Söderhamn eftersom vi startade så pass tidigt, säger Sven-Erik Lindestam. Att kommunens politiker dessutom varit eniga sedan starten har starkt bidragit till att skapa en modell som man med stolthet kan visa upp för resten av världen.