Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Söderköpings värden lockar – nya bostäder eftertraktas

Söderköping stad kan sedan flera år glädjas över en stor inflyttning. En stor del av attraktionskraften bygger sannolikt på natur- och kulturvärden, där Söderköping med sitt medeltida arv samt Göta Kanal och Sankt Anna skärgård lockar tusentals besökare varje år. Många vill gärna stanna, nya bostäder eftertraktas och behövs omgående för att främja fortsatt tillväxt.

Det kommunala bostadsbolaget Ramunderstaden har fullt upp. Ett av bolagets största projekt genom tiderna är Vikingavallen i sina två etapper som sammantaget omfattar närmare 100 lägenheter. Etapp 2, omfattande 56 lägenheter, är nu färdigställd och inflyttad.
– Vi ser ett fortsatt stort behov av bostäder i Söderköping och då främst hyresrätter. Vi måste kunna möta dels en ökad inflyttning och en demografisk utveckling där en större andel äldre vill sälja sina villor och flytta till en bekväm hyresrätt närmare centrum. De frigjorda villorna är attraktiva för barnfamiljer men det måste ju finnas tillräckligt många hyresrätter för att starta de efterlängtade flyttkedjorna, säger Caroline Ring, vd på Ramunderstaden.

Stoltheten i Vikingavallen
I Söderköping antogs 2009 en vision för bostadsbyggnationen fram till 2020, där det kommunala bostadsbolaget skulle producera i snitt 20 nya hyresrätter per år. Med det nya bostadsområdet Vikingavallen är man nära att nå målet med 18 lägenheter/år.
Närmare 100 lägenheter är i Vikingavallen fördelade på fem punkthus i ett av Söderköpings bästa lägen – nära till kommunikationer, resecentrum samt hela stadens utbud av handel och service. Stoltheten är att samtliga lägenheter är rymliga och moderna, med bra materialval och en genomgående högre standard än vad man haft tidigare i andra projekt.
– Vårt nästa projekt är Eriksvik, där vi planerar mellan 20 – 25 nya lägenheter i ett förtätningsprojekt. Ytterligare förtätning planeras framöver i vårt befintliga bestånd men det kommer att kräva detaljplaneändring, så det ligger lite längre fram i tid, berättar Caroline Ring.

Vill bygga omgående
Förväntningarna är stora inför det kommande projektet, som blir en utveckling av det befintliga bostadsområdet Eriksvik.
– Vår utveckling av Vikingavallen Etapp 2 med 56 lägenheter motsvarar ungefär 600 nya bostäder i en stad som Norrköping. Det är en stor investering för oss, men vi vet också att intresset för Söderköping är starkt. Därför hoppas vi på byggstart för de nya bostäderna i Eriksvik ganska omgående, säger projektchefen Kjell Ottosson.
Utöver nyproduktion förbereder Ramunderstaden ett stort renoveringsarbete i delar av beståndet. I skrivande stund pågår omfattande tak- och ventilationsrenoveringar på Husby Backe bland annat. Att Söderköping även fortsättningsvis ska ha ett attraktivt och modernt hyresbestånd ser Caroline Ring och Kjell Ottosson som självklart.