Ons 22 maj / År 42 / Nr 1 2024

Södertälje kan få fler YH-utbildningar

Antalet yrkeshögskoleutbildningar kan komma att utökas kraftigt i Södertälje med start nästa år. Dagens YH-utbildningar för trädgårdsmästare, tandsköterskor, logistikledare och samordnare inom omsorgen kan inom en snar framtid få sällskap av bland annat stadsodlare, mathantverkare, köksmästare och mjukvarutestare.

Alla YH-utbildningar ska ha en stark koppling till näringslivet och svara på marknadens efterfrågan gällande kompetent arbetskraft. Att utbilda för arbete är en given strategi när Södertälje undersöker möjligheter för nya utbildningsspår, både inom YH och när det gäller andra utbildningsformer för vuxna.
– Vi lyssnar på marknaden när vi tar fram nya utbildningar. Samtidigt är det viktigt att vi kan fylla utbildningsplatserna. Vi har dubbla uppdrag i att vi dels ska höja kompetensnivån i kommunen och dels svara på arbetsmarknadens behov, informerar Roswitha Rieder, rektor på Vuxenutbildningen i Södertälje.

Nya perspektiv
En del av de nya YH-utbildningarna kan förläggas till Södertälje Science Park tack vare nya samarbeten. Det blir en intressant infallsvinkel som kan generera nya perspektiv på arbetsmarknaden.
– Vi har bland annat identifierat att innovationstakten är hög här i Södertälje. Det vill vi också vara en del av och utbilda för. Det finns väldigt många arbetstillfällen i Södertälje. Den största utmaningen ligger i att matcha befintlig kompetens till arbetsmarknadens behov, enligt Roswitha Rieder, som vill skapa nya samarbeten med tätare företagskontakter, fler lärlingsplatser och mer fokus på marknadsnära utbildning.
Ett bra och uppmärksammat exempel på hur den kommunala vuxenutbildningen svarar på marknadens behov är logistikledarutbildningen, en YH-utbildning, där man dessutom har en arbetsgaranti. Det betyder att alla som klarar sin utbildning får arbete direkt efter studierna.

Samarbete är lika med framgång
Södertälje samarbetar med ett antal andra kommuner för att öka chanserna att få starta nya YH-utbildningar. Ett nytt samarbete med Nynäshamn och Gotland ska resultera i en ny utbildning inom turism och upplevelser, som exempel.
Inom Stockholms län finns även ett brett samarbete när det gäller Sfi och Sfx, där Södertälje har ett speciellt fokus på Sfa – Svenska för invandrare med akademisk inriktning. Här har Södertälje förkovrat ytterligare en nisch med medicinskt utbildade Sfi-studenter.
– Vi ser att det ger mycket för alla som deltar i Sfi att få läsa tillsammans med andra akademiker. Det ger en lite annorlunda inriktning på själva undervisningen också, och vi ser framförallt att de studerande klarar utbildningen mycket snabbare. De får även bra tillfällen att knyta viktiga arbetskontakter, betonar Roswitha Rieder.