Mån 2 okt / År 41 / Nr 3 2023

Södra Cell fortsatt lönsamma tack vare energisatsningar

Södra Cell Värö är på många sätt ett föredöme inom miljöområdet. Förutom att bruket var först i världen med helt klorfri tillverkning av pappersmassa är Södra Cell Värö sedan flera år tillbaka även helt oberoende av fossil energi vid normal drift. I drygt tio år har bruket utvecklat energispåret och försett Varberg Energi med fjärrvärme, och i fjol skrevs ett nytt tioårsavtal för levererans av fjärrvärme till Varberg Energi. Dessutom levererar Södra betydande mängder biobränsle till det kommunala energibolagets nybyggda värmeverk.

Trots en tuff situation på världsmarknaden för pappersmassa går det bra för Södra Cell Värö. Det är framförallt tack vare strategiska satsningar på miljöområdet, där man bland annat satsat på egen grön energiproduktion. Förutom att täcka energibehovet i Södra Cell Värös egna processer genereras även överskottsel som går ut i det allmänna elnätet.
– Vi kan med gott samvete säga att vi gör miljön en stor tjänst genom våra olika åtaganden, konstaterar Jonas Eriksson, platschef på Södra Cell Värö. Vi har länge levererat fjärrvärme till Varberg Energi, och vi utvecklar relationen ytterligare genom att nu leverera biobränsle till det nya kraftvärmeverket. Vår egen energiproduktion sker helt och hållet med biobränslen under normal drift.

Ny pelletsfabrik
Jonas Eriksson är stolt över utvecklingen och över det förtroende som Varberg Energi visar.
– Under 2010 effektiviserade vi våra processer ytterligare genom att investera i ny teknik för torkning av bark, en råvara som vi använder när det är som kallast. Vi levererar torkad bark till värmeverk i Sverige. Fördelen med produkten är att den håller en hög och jämn torrhalt vilket i sin tur effektiviserar processen i värmeverket. Resultatet blir att mer energi kan tas tillvara.
Nu byggs även en pelletsanläggning i anslutning till Södras fabriker i Varberg. Förutom Södra Cell finns även Södra Timber, Södra Innovation och Södra Skog Region Väst etablerade på Väröhalvön.
– Sågverket moderniserades och effektiviserades för några år sedan. Vi drar nytta av varandra genom att de får spillvärme av oss och vi i vår tur får råvaror i form av kutterspån och sågspån som blir till biobränslen. Produktionen i pelletsfabriken kommer att ta vara på restvärme som annars gått förlorad motsvarande 70 GWh, ungefär lika mycket som hela Falkenbergs fjärrvärmenät.

Bidrar till hållbar utveckling
Jonas Eriksson räknar med att Södra Cell Värö kommer att leverera omkring en TWh i rena biobränslen nästa år. Då omfattas fjärrvärme, el, pellets, bark samt även tallolja som används för att framställa Preems biodiesel.
– Förutom att vi levererar så pass stora mängder biobränsle sparar vi även 0,5 TWh energi i våra egna processer. Den effektiviseringen som gjorts sedan år 2002 motsvarar den årliga energianvändningen för upp till 150 000 lägenheter. Vi både sparar och ger tillbaka till samhället, det är vårt bidrag till den hållbara utvecklingen.

Bra lönsamhet
Tack vare tillväxten inom biobränslen har Södra Cell Värö lyckats uppnå bra lönsamhet. Samtidigt står bruket för mycket högkvalitativa produkter som säljs världen över.
– Vi tillverkar pappersmassa till tissue och specialpapper, produkter som inte drabbats på samma sätt som exempelvis tidningspapper. Tissueprodukter behövs alltid, oavsett konjunktur, understryker Jonas Eriksson.
Södra-koncernen är en av kommunens största arbetsgivare med cirka 550 anställda varav omkring 330 på Södra Cell Värö.