Ons 29 maj / År 42 / Nr 1 2024

Södra Cell i Mörrum lever upp med ny produkt

Våra välskötta skogar utgör en fantastisk resurs som är både förnybar och flexibel. Tekniken utvecklas ständigt och det upptäcks hela tiden nya användningsområden för skogsråvaran. Bostäder, industrilokaler, sporthallar, fjärrvärme, papper och kartong är några av de vanligaste tillämpningarna, men skogen får en allt mer central roll även inom andra segment. Det senaste är dissolvingmassa som används för att framställa viskos för tillverkning av textilier – för att bara nämna ett av många exempel.

Skogen får fler och fler tillämpningsområden. Södra Cell i Mörrum har sedan något år tillbaka börjat framställa dissolvingmassa, som används för tillverkning av det ekologiskt hållbara textilmaterialet viskos.
– Det här är en av de största omställningarna vi gjort här i Mörrum hittills, säger platschef Stefan Sandberg. I förlängningen blir vår dissolvingmassa en hållbar produkt som ligger helt rätt i tiden. Behovet av textilier ökar världen över. Att använda odlad svensk skog, med en tillväxt som överstiger uttaget, är betydligt mer hållbart än att exempelvis odla bomull på stora arealer där man istället kan odla mat.

Södra sätter standard
Södra gick tidigt in i rollen som föregångare inom hållbart nyttjande av skogen som resurs. Södra var först i världen med klorfri massaproduktion i samtliga anläggningar och drygt två decennier har passerat sen dess. Idag har klorfri produktion blivit en självklarhet, Södra satte helt enkelt en hållbar standard som hela branschen kunde ta till sig. Idag går miljömässiga lösningar hand i hand med ekonomiska fördelar, och tillverkning av dissolvingmassa är något som man verkligen tror på inom Södra.
– Cellulosafibrer har hög hållfasthet och är samtidigt mjuka och flexibla. De lämpar sig därför bra som förädlade till textilfibrer. Kläder och andra textilprodukter som innehåller träfibrer har en särpräglad mjukhet och fin kvalitet. Fibrerna börjar bli en eftertraktad råvara på textilmarknaden, samtidigt som man kan göra mycket annat med dissolvingmassa som exempelvis acetat som används i färger, smakämnen och vid tillverkning av glasögonbågar, upplyser Stefan Sandberg.

Stark framåtanda och positivism
Södra Cells massabruk i Mörrum är över 50 år gammalt. I samband med att Södra gjorde sin investering och byggde om delar av bruket för produktion av dissolvingmassa 2010 såg marknaden kraftiga prishöjningar på bomull. Det var då läge att satsa på nya alternativ inom textilindustrin och Södra blev då en given samarbetspartner.
– Vi kunde snabbt ställa om och möta marknadens efterfrågan då den nya produktionslinjen togs i bruk under årsskiftet 2011/2012. Från början hade vi en målsättning om att producera omkring 50 000 ton under första året. Redan efter tre månader såg vi att vi skulle klara det och i januari 2013 var vi uppe i 100 000 ton. Jag kan med största säkerhet säga att alla som arbetar här känner en stark framåtanda och positivism nu när bruket har fått nya möjligheter att utvecklas och Södra Cell kan visa upp en helt ny produkt, säger en stolt Stefan Sandberg som avslutning.