Tor 23 maj / År 42 / Nr 1 2024

Södra har ett långsiktigt perspektiv med skogen som resurs

Innovativa biomaterial och biobränslen kan konkurrera med olja och plast. Tekniken finns redan, men vi talar om ett omställningsarbete som kommer att kräva många år framöver i anspråk. Den största utmaningen är kostnadsfrågan – det måste vara ekonomiskt försvarbart att satsa på de nya gröna lösningarna. Södra Skogsägarna har en tydlig roll i omställningsarbetet och skissar ständigt på nya lösningar i hållbarhetens tecken.

Södras 51 000 medlemmar står för över hälften av den privatägda skogen i södra Sverige, de äger också en omfattande skogsindustrikoncern med stort nationellt och internationellt inflytande. Koncernen har fyra affärsområden som benämns som Södra Skog, Södra Cell, Södra Timber och Södra Interiör. Inom samtliga arbetar man aktivt för att bidra till en hållbar samhällsutveckling genom ett hållbart perspektiv gällande skogen som resurs. Södra har således ett dubbelt uppdrag, dels ska man verka för ett hållbart nyttjande av skogens resurser, och dels ska man skapa lönsamhet för sina medlemmar.

Södras roll
Södra har en tydlig roll även när det gäller Sveriges exportindustri. Skogen bidrar med en råvara som kan förädlas till en bred flora av olika produkter med stark global efterfrågan. I toppskiktet finns bland annat bioenergi, mjukpapper och sågade trävaror.
– Vi står inför en stor utmaning där alla pratar om att satsa på hållbart men där ett färre antal aktörer är villiga att betala extra för en mer klimatsmart produktion. Trämassa kan tekniskt sett redan idag ersätta plast och olja, men det blir en annan kostnadsbild än den som samhället vant sig vid. När det gäller plast så har vi en demonstrationsprodukt än så länge, samhället är fortfarande inte redo för den stora omställningen, menar Södra Cells VD Gunilla Saltin.
Samhällets värderingar är i grunden sunda med bra visioner för hållbarhetsarbetet och vi går i rätt riktning, men det kommer att ta tid. Marknaden måste vara redo att ta emot de nya gröna produkterna för att produktionen ska kunna komma igång.
– Det vi tror mest på just nu är utvecklingen inom textilindustrin. Under de senaste åren har vi kommit långt och vi har uppmärksammat ett positivt gensvar på en ny produkt, dissolvingmassa som blir till viskos. Vi har påbörjat omställningen med utökad produktion av dissolvingmassa vid anläggningen i Mörrum som ett första steg, berättar Gunilla Saltin vidare.

Planerar för framtiden
Forskare vid Lunds universitet har visat att det är mer hållbart att ha tillverkande industri i Sverige än någon annanstans i världen. Med god tillgång på vatten, energi och skog har vi ett guldläge för industriell utveckling och konkurrenskraft.
– Vi planerar för framtiden och har mycket på gång, men många projekt befinner sig fortfarande på teststadiet. Vår roll omfattar ett långsiktigt perspektiv med skogen som resurs. Vi skapar förutsättningar idag för en långsiktig forskning och utveckling där vi hoppas på fler projekt framöver, samtidigt måste vi skapa lönsamhet för våra ägare. Vi är i rätt bransch, marknaden efterfrågar hållbara produkter och här kan vi konkurrera. Det gäller dock att vi är lyhörda och satsar på utveckling av nya lösningar hela tiden, säger Gunilla Saltin avslutningsvis.