Mån 24 jun / År 42 / Nr 3 2024

Södra Munksjöområdet ska omvandlas till blandstad

Nya förutsättningar gäller för framtidens Jönköping. När höghastighetsbanan är på plats kommer Jönköpings roll som logistiknav i södra Sverige att manifesteras en gång för alla. Jönköpings attraktivitet som etablerings- och boendekommun kommer samtidigt att utvecklas explosionsartat och det pågår redan förberedelser för det runtom i kommunen. Kring Södra Munksjöområdet pågår en långsiktig utveckling i flera etapper.

Jönköpings kommun bygger via Södra Munksjön Utvecklings AB flera helt nya stadsdelar i Södra Munksjöområdet, där den nya järnvägen också kommer att byggas. Utvecklingen har en lång tidshorisont på minst tre decennier från nu. Den första etappen är redan påbörjad, etapp två kan påbörjas 2017.

Hållbart ur alla aspekter
Det som är aktuellt i skrivande stund är utveckling av en översiktlig tidsplan för hur Södra Munksjöområdet ska utvecklas på lång sikt. Den första etappen omfattar utveckling av Munksjö Fabriksområde och etapp två är Skeppsbron vid Munksjöns södra strand. Området på 300 hektar används idag för lättare industri som successivt kommer att flytta till andra delar av staden för att ge plats för en blandstad med bostäder, kontor och handel.
– Vi räknar med att ha en antagen plan för den första etappen av Skeppsbron till december 2016. Visionen är att bygga en hållbar stadsdel ur alla aspekter, det vill säga miljömässigt, ekonomiskt och socialt. Vi befinner oss nu i uppstart av ett nytt hållbarhetsprogram för området och kommer att kunna presentera ett förslag redan under vintern, informerar Åsa Friis, vd på Södra Munksjön Utvecklings AB.
Uppskattningsvis kan Skeppsbron omfatta upp till 4000 boende i framtiden varav minst hälften av bostäderna byggs redan i första etappen.

För alla målgrupper
Ny spännande teknik kommer att tillämpas i kombination med insatser som främjar social hållbarhet, det gäller för hela Skeppsbron och i förlängningen för hela Södra Munksjöområdet.
Den största utmaningen ligger i att utveckla ett område som verkligen genomsyras av alla hållbarhetsaspekter och som därmed fungerar för alla målgrupper, men Åsa Friis ser positivt på framtiden och betonar att utmaningar också kan vändas till nya möjligheter. Som avslutning säger hon:
– Vi bygger en organisation kring den framtida utvecklingen nu, där vi kommer att samarbeta med såväl akademin som näringslivet och dessutom hålla en aktuell medborgardialog. För oss är det viktigt att alla känner sig delaktiga och får bidra, då kan vi också lyckas skapa något som är långsiktigt hållbart.