Mån 17 jun / År 42 / Nr 1 2024

Södra Sveriges mest kompletta mekaniska verkstad breddar kompetensen ytterligare

En av Södra Sveriges största maskin- och plåtverkstad Höganäs Verkstads AB förstärker kunderbjudandet genom ett unikt samarbete med konstruktions- och försäljningsföretaget Mekano AB. Tillsammans blir företagen en komplett och kraftfull partner för industriunderhåll, konstruktion och tillverkning samt försäljning och service av bland annat industriväxlar, elmotorer och pumpar.

Höganäs Verkstads AB (HVAB) har nyligen inlett ett samarbete med Mekano AB som ger båda företagen ett betydligt bredare leveransområde och ett komplett produkt- och serviceerbjudande.
– Mekano har kompetens inom bland annat elektromekanik, växlar och elmotorer som vi inte har idag, förklarar Dag Richardsson, vd på HVAB. Vår tyngdpunkt ligger framförallt på tillverkning av tyngre mekaniska konstruktioner, maskinbearbetning och Industriunderhåll. En utav anledningarna till att vi inleder samarbete med Mekano är att vi vill komplettera vår kompetens, samtidigt som vi tillsammans med vår nya partner kan ta oss an fler och spännande projekt både i nordvästra Skåne och utanför.

Kunderna är de största vinnarna
För Mekanos del medför samarbetet bland annat utökade möjligheter att skräddarsy större leveranser med tillgång till HVAB:s kompletta verkstad för plåt-, maskinarbeten och ytbehandling. Båda företagen får bättre möjligheter att utföra kompletta reparationer inom ett större antal områden.
– Våra gemensamma kunder är de största vinnarna, kommenterar Mekanos VD Ola Jönsson. De kan nu mycket smidigt genom en och samma kontakt lösa en hel leverans från konstruktion, produktion och bearbetning till distribution och efterservice. Vi finns i Helsingborg, och HVAB i Höganäs. Tillsammans täcker vi ett stort geografiskt område som vi har för avsikt att utveckla ytterligare framöver.
Mekano erbjuder också omlindning av elmotorer samt totalentreprenader gällande ombyggnad av pumpstationer – stora som små. Ola Jönsson fortsätter:
– En av våra styrkor är annars vår 24 timmars jour, hos Mekano är det alltid någon som svarar i telefon och är beredd att åka ut till kunderna.
– Med gemensamma resurser tror vi på en stark tillväxt både volymmässigt och geografiskt, fyller Dag Richardsson i.

Investerar i långsiktiga relationer
HVAB var fram till 2005 en del av den globala metallpulvertillverkaren Höganäs AB och fungerade som en intern reparationsverkstad med ett fåtal andra kunder utöver Höganäs AB. Idag är HVAB en fristående och komplett mekanisk verkstad – de facto södra Sveriges största maskin- och plåtverkstad.
Höganäs AB är fortfarande företagets största kund och har kvar en minoritetspost som delägare.
– Konkurrensen är hård och vi måste ständigt bevaka vår position. Vår strategi bygger på att ha tillgång till den bästa kompetensen och den senaste tekniken. Trots att vi som de flesta andra i vår bransch har känt av lågkonjunkturen så har vi satsat på att bygga ut maskinparken, fortsätter Dag Richardsson.
Det senaste tillskottet är en fabriksny karusellsvarv på 29 ton som kostade cirka fyra miljoner kronor att införskaffa. Investeringen är en del av ambitionen att långsiktigt stärka relationerna med företagets näst största kund Sandvik, som har sin verksamhet i Svedala. När det gäller större maskinarbeten och plåtprojekt så är den geografiska marknaden långt större än nordvästra Skåne. Trots sin imponerande storlek är svarven i dagsläget den näst största maskinen i verkstaden efter en jättesvarv som klarar diametrar på upp till tre meter.

Kraftsamlar för framtiden
HVAB vässar sin kompetens hela tiden. Inom svetsning av bärande stålkonstruktioner kommer ett nytt regelverk att börja gälla från 2014. För att få lov att CE-märka produkter måste företag vara certifierade enligt den internationella standarden EN 1090.
– Den här typen av regelverk kommer att skilja agnarna från vetet, en professionell plåtverkstad måste helt enkelt certifiera sig, konstaterar Dag Richardsson. Vi var tidiga med att påbörja certifieringsarbetet för våra svetsare, det är vi glada för idag nu när kraven väller över branschen. Vi har direktkontakt med byggbranschen och är insatta i kravspecifikationer från både byggföretag och myndigheter.
Efter att ha investerat cirka 100 000 kronor i utbildning av en svetsansvarig (IWS, International Welding Specialist) under hösten 2012 så kommer HVAB att ta ett helhetsgrepp om certifieringsarbetet. Detta är ytterligare ett exempel på hur HVAB kraftsamlar för framtiden.