Ons 6 jul / År 40 / Nr 3 2022

Södra Wood växlar upp i takt med ökat träbyggande

Det har varit ett par mycket händelserika år för Södra Wood i Mönsterås. Även 2020 ser ut att bli spännande med en fortsatt ökande efterfrågan på högkvalitativt konstruktionsvirke från Sverige.

Trä är en fantastisk produkt som är förnybar och hållbar. Trä binder koldioxid under hela sin livstid, och är ur miljösynpunkt det bästa konstruktionsmaterial som finns. Det är även ofta det mest lämpliga, beroende på vad som ska byggas. Trä är vackert att se på och skapar sunda livsmiljöer med ett gott inomhusklimat. Därför ökar intresset för att bygga mer i trä över hela Europa.

Från två- till treskift
För att möta marknadens efterfrågan på hållfasthetssorterat konstruktionsvirke, den produkt som tillverkas vid Södra Woods anläggning i Mönsterås, har man under 2019 växlat upp från två- till treskift. Nu är det nya skiftet upplärt och intrimmat och produktionen går på högvarv.
– Under 2019 har vi lagt mycket kraft på att integrera det nya skiftet i verksamheten, och nu kan vi producera med full kapacitet. Efterfrågan på trävaror har varit konstant ökande under många år, och då speciellt på virke från Sverige som anses hålla en överlägsen kvalitet. Därför såg vi en möjlighet och ett behov av att utöka till treskift, förklarar Börje Stamblock, platschef på Södra Wood i Mönsterås.
Anläggningen har 125 anställda i Mönsterås och det gör Södra Wood till en av kommunens största privata arbetsgivare.

Spår ökat träbyggande
I Sverige finns det träbyggnadsstrategier, och i andra länder i Europa finns det motsvarigheter till detta. Träbyggandet ökar över lag, och speciellt viktigt är då att marknaden kan försörjas med hållfasthetssorterat konstruktionsvirke som Södra Wood tillverkar.
– Den största marknaden för oss är Storbritannien. Det byggs och renoveras oerhört mycket över hela Storbritannien, men även i Sverige som är vår näst största marknad. Vi tror helt klart på en fortsatt expansion med ett ökat träbyggande över hela Europa, säger Börje Stamblock.

Ny fabrik för korslimmat trä
En annan trend är att man börjar bygga mer i moduler och med korslimmat virke. Inom Södrakoncernen har det därför startats en helt ny fabrik för tillverkning av korslimmat trä. Den nya fabriken ligger på Värö i Varbergs kommun, och producerar väggelement och bjälklagselement. Det är dessutom beslutat att bygga ytterligare en fabrik för korslimmat trä som ska vara klar under 2021. Framtiden för svensk träindustri ser ljus ut.