Mån 17 jun / År 42 / Nr 1 2024

Sofigate bidrar till att göra IT-investeringar lönsamma över tid

Sofigate strävar efter att bygga ett bättre informationssamhälle där IT-investeringar blir lönsamma och hållbara över tid. Det är framförallt inom större organisationer som det idag finns ett omfattande utvecklingsbehov när det gäller IT, där funktionen måste tryggas på ett mer effektivt och användarvänligt sätt. Dagens IT-organisation måste bli en naturlig affärspartner till andra enheter inom samma organisation.

En av de viktigaste aspekterna att komma ihåg när man bygger upp plattformar och system för IT i organisationer är att alla verksamheter har någon form av tillväxtambition. Många kommer att bli större och mer komplexa. För att IT-investeringarna ska vara lönsamma över tid måste systemen vara konstruerade så att de följer utvecklingen när verksamheten växer.
– Dagens IT-avdelning är mycket mer än en BackOffice-funktion. Idag finns det teknik och utrymme för att digitalisera många affärskritiska processer. IT ska inte bara vara en kostnad utan snarare tvärtom – IT ska möjliggöra både högre kostnadseffektivitet och ökad konkurrenskraft, säger Jessica Borgudd, affärsområdeschef Sverige på Sofigate i Stockholm.

Öppen standard
Det finns förvillande många leverantörer av olika IT-system och tjänster på marknaden och det är inte lätt att välja. Många erbjuder tjänster som ser likvärdiga ut, men som kanske inte passar ihop med andra leverantörers tjänster. Med en egenutvecklad öppen standard för IT-management delar Sofigate med sig av sin långa erfarenhet i syfte att skapa kontinuitet och lönsamhet i kundens verksamhet. Modellen har tagits fram i samverkan med världsledande aktörer som Saab, Kone, Neste Oil och Fortum, och merparten delas öppet på nätet.
– Saker som hur man väljer leverantör, utvecklar en IT-strategi och blir en bättre beställare går att få svar på direkt. Metod för att implementera en ny IT- strategi är ett exempel på en tjänst som vi erbjuder, och då använder vi samma modell för såväl Saab som Stora Enso exempelvis. I slutändan handlar det om att minska avståndet mellan affärsenheter och IT-organisationen, och det gäller för alla typer av verksamheter inom alla branscher, förklarar Jessica Borgudd, som själv har över 20 års erfarenhet från storbolag inom IT-branschen.
Med en öppen standard är Sofigate både bransch- och leverantörsoberoende. . Fördelen med en öppen standard är att alla bolagen fritt kan utnyttja standarden för dess utveckling i sin verksamhet. Dessutom är standarden extremt praktisk fokuserat på hur man leder “ IT like a business”. 

Tillväxt med höga ambitioner
Sofigate är i grunden ett finskt specialistföretag inom IT-management. Efter många framgångsrika projekt utanför Finland har företaget startat upp ett kontor i Stockholm som fokuserar på den svenska och nordiska marknaden.
– Ambitionen är att växa över hela norra Europa och vi har redan en omfattande internationell verksamhet med projekt i flera länder. Eftersom kunderna ofta är globala storföretag kan vi följa deras utveckling och successivt etablera oss på fler platser världen över, konstaterar Jessica Borgudd.
Tillväxten inom Sofigate är påtaglig med mycket höga ambitioner. Det finns exempelvis ett anställningsmål på 50 personer under 2015 varav många rekryteras till den svenska verksamheten. Man är framförallt på jakt efter medarbetare som förstår hur IT fungerar och som dessutom har ett skarpt affärsperspektiv.