Lör 22 jun / År 42 / Nr 3 2024

Softhouse förespråkar agil utveckling för fortsatt tillväxt

För Softhouse Consulting handlar effektiv mjukvaru- och verksamhetsutveckling om att leverera verklig nytta för kunderna. Genom att satsa på kontinuerliga och kvalitetssäkrade leveranser med hjälp av agil utveckling kan Softhouse säkerställa rätt nivå och utbud för varje kund.

Växjö har utvecklats till ett nav i södra Sverige när det gäller framstående IT-kompetens. Fler människor utbildas inom IT i regionen, nya innovationer når marknaden och nya företag etableras inom branschen hela tiden. Det tycker Johan Lindblom, vd för Softhouse Consulting Småland AB, bådar gott för framtiden. Softhouse är nämligen på jakt efter nya medarbetare och samarbetspartners i regionen.
– Det händer oerhört mycket i Växjö just nu och det gynnar även oss. Det byggs mycket lösningar kring spel, HR och ekonomi bland annat, och här kan vi vara med och leverera. Det byggs även ett stort IT-kluster i det så kallade Vxo-huset, och vi ser med spänning fram emot att få möta nya kollegor i branschen när det står färdigt runt 2020 – 2021, berättar Johan.

Specialister på agil utveckling
Softhouse är specialister på agil kravhantering och utveckling. Det betyder i korta drag att man kan förändra och anpassa leveransen efter nya krav hela tiden, och därför kallas den här typen av utveckling för agil som betyder lättrörlig. Fördelarna är många – inte minst för kunden som får en skräddarsydd lösning som kan växa tillsammans med verksamheten.
– Mervärdet för våra kunder ökar i varje delleverans eftersom man får något som kan användas mycket tidigare jämfört med om hela leveransen skulle ske mot slutet av projekttiden, förklarar Johan Lindblom.
Agil utveckling är speciellt värdefull i verksamheter som befinner sig i snabb förändring, och det innefattar ju de flesta företag idag. Softhouse samarbetar med både storföretag till mindre entreprenörer med en eller ett par anställda. Även helt nyetablerade verksamheter kan dra nytta av det breda tjänsteutbud som Softhouse erbjuder. Målet är att möta och helst överträffa kundernas krav med hjälp av smarta IT-lösningar.
Bland de senaste uppdragen finns en mobil biljettlösning till Skånetrafiken, men Softhouse levererar kundorienterade lösningar inom i stort sett alla branscher. Att utveckla mobil kundtjänst och självbetjäning är inget nytt för Softhouse som var med och utvecklade några av de första mobila systemen i Sverige.

Förstärker med internationell kompetens
Softhouse vill fortsätta växa med IT-branschen i Sverige och Växjö, men ser kompetensbristen som en stor utmaning. Systemutvecklare är en bristvara i Sverige, och därför har Softhouse etablerat ett kontor i Sarajevo i Bosnien där man vet att mycket IT-kompetens finns tillgänglig.
– Vi kommer inte att kunna växa enbart med svensk kompetens, för att kunna möta våra tillväxtmål samt inte minst våra kunders framtida krav så har vi valt att satsa internationellt också. Genom vårt kontaktnät så har vi lyckats bygga upp en framgångsrik verksamhet i Bosnien som stöttar den svenska i flera leveranser, berättar Johan Lindblom.
Ytterligare internationell expansion är inte att utesluta, men Johan betonar att det är den svenska marknaden som är huvudfokus.
– Det internationella ska snarare stärka den svenska affären, och det är på den vägen vi ämnar fortsätta vår utveckling, säger han som avslutning.