Mån 2 okt / År 41 / Nr 3 2023

Softhouse paketerar tjänster för enklare och mer innovativt beslutsfattande

IT-system för hantering av Business Intelligence (BI) är ett spännande tillväxtområde som berör företag inom i stort sett alla branscher. Att kunna sammanställa och överblicka data på ett effektivt sätt, enkelt presentera och kommunicera resultat samt alltid ha tillgång till affärsdata via mobila applikationer är vad BI-systemet QlikView erbjuder. Softhouse Consulting har valt att integrera systemet i sin produktportfölj och erbjuder välpaketerade BI-tjänster anpassade efter den enskilda kundens behov med bibehållen fokus på nytta, kvalitet och enkelhet.

Softhouse Consulting har byggt upp en kraftfull organisation med hjälp av en grundläggande filosofi där enkelhet, pålitlighet och professionalism är ledorden. Att leverera effektiva tjänster med hög kundnytta är den främsta ambitionen, för att klara det krävs starkt fokus på lean och resurssparande.
Företaget har haft en positiv utveckling sedan starten 1996 och finns idag i Malmö, Karlskrona, Stockholm och Göteborg. Nya tjänster utvecklas hela tiden för att ytterligare optimera kundernas verksamheter och möta nya krav. Därför har man valt att satsa på QlikView, en hel familj av avancerade program för enklare och mer innovativt beslutsfattande.

Ett system som förenklar vardagen
QlikView är enligt Bengt Gustavsson, regionchef Softhouse Consulting, ett utav marknadens mest effektiva och enklaste BI-system för företagare som vill förenkla sin vardag. Systemet kan anpassas efter gällande behov och allteftersom verksameten utvecklas. Därför lämpar sig QlikView för stora som små företag, från stora koncerner med dotterbolag till innovativa tillväxtföretag.
– QlikView är en användarvänlig plattform för självbetjäningstjänster inom Business Intelligence. Systemet fungerar som ett stöd i olika beslutsprocesser genom att effektivt samla stora mängder data och sammanställa resultat på ett enkelt och överskådligt sätt. Att koppla ihop olika system är en komplex process om det görs manuellt, QlikView konsoliderar data från olika källor utan att användaren behöver reflektera över själva processen, förklarar Andreas Karlsson som arbetar på Softhouse i Karlskrona.

Vill expandera med QlikView
QlikView har på bara några år fått ca 26 000 kunder i ett flertal länder. Softhouse erbjuder i första hand verksamhetsinriktade tjänster paketerade på ett effektivt och kostnadsfördelaktigt sätt. QlikView passar därför mycket väl in i företagets övriga sortiment.
– Vi är den enda QlikView-partnern i vår region, en växande region som omfattar hela sydöstra Sverige. Vi har för avsikt att expandera med QlikView samtidigt som vi fortsätter att utveckla vårt övriga sortiment. Lean och agil (lättrörlig) systemutveckling är våra huvudområden, det mesta vi gör idag omfattas av det välbeprövade lean-konceptet, säger Magnus Björendahl, försäljningsansvarig.

Öppna seminarier
I regionen arbetar ett 80-tal konsulter med allt från mjukvaruutveckling till IT-process- och systemeffektivisering. Karlskronakontoret har ett flertal QlikView-experter och är ständigt på jakt efter nya duktiga systemutvecklare. Under vintern kommer man att bjuda in till öppna seminarier för att informera om värdet av Business Discovery.
– Vi vill framförallt informera om vad QlikView kan bidra med och hur mycket tid och resurser som kan sparas med hjälp av systemet. Vi kommer också att söka upp företag utanför vår region för att sprida kunskap om vad vi kan erbjuda med fokus på QlikView, rundar Bengt Gustavsson av med.