Ons 6 jul / År 40 / Nr 3 2022

Sogeti – Digitaliseringen genomsyrar vårt samhälle

Digitaliseringen genomsyrar vårt samhälle men fortfarande sitter många medarbetare med monotona arbetsuppgifter när tid och energi istället skulle kunna läggas på mer värdeskapande och stimulerande uppgifter. Hos Sogeti Örebro är det senaste satsningsområdet RPA, vilket möjliggör automatisering av affärsprocesser.

Sogeti, en del av Capgemini-koncernen, har verksamhet på över 100 orter runt om i världen. På Sogeti Örebro finns idag cirka 30 medarbetare. Här finns djup kompetens inom beslutsstöd, integration, projektledning, systemutveckling, High Tech Engineering (HTE) samt Robotic Process Automation (RPA), som är Sogetis senaste satsningsområde.
– Vi tog beslut i början av 2019 att satsa på RPA. Därför anställde vi fyra systemutvecklare, säger Patrik Ström, säljansvarig på Sogeti Örebro. De fick gå vårt interna program Career Booster, där de skaffade sig en gedigen kompetens inom RPA. Alla fyra är nu certifierade inom de två marknadsledande RPA-verktygen UiPath och Blue Prism och har dessutom gedigen kunskap inom processkartläggning och förändringsarbete.
? Inom kort lanserar Microsoft sitt RPA-verktyg, UI Flow som en del av Power Automate, och vi ligger i startgroparna för att vara redo när det lanseras, säger Patrik.

? Det känns helrätt att vi vågade satsa så stort på ett område som vi inte då visste skulle bli en framgång. Nu har vi märkt det stora intresset för automatisering hos våra kunder och vi räknar med att inom kort även sätta upp en förvaltningstjänst på vårt kontor som vi kan erbjuda de kunder som inte själva har möjlighet att förvalta sina RPA-applikationer, säger Åsa Fallqvist, teamchef.
 
Spetskompetens inom RPA
Sogeti Örebro, med spetskompetens inom RPA, arbetar idag med en handfull kunder över hela Sverige och hjälper dem att automatisera deras manuella processer. Hos dessa kunder har manuellt arbete kunnat reduceras med upp till 95 % och har gett ökad kvalité, snabbare hanteringstid och en förbättrad arbetsmoral hos personalen.
? Det känns fantastiskt att kunna påverka andras vardag så positivt med det jag gör. Att kunna se effekten av det jag har gjort direkt, säger Amanda Bergström, RPA-utvecklare.

Robotic Process Automation
Robotic Process Automation är mjukvarurobotar som används för att automatisera repetitiva arbetsuppgifter. En robot arbetar precis som en människa, genom att navigera sig igenom gränssnittet av systemen, men den gör det både mycket snabbare och noggrannare. Arbetsuppgifter som passar bra för automatisering kännetecknas av att de är regelstyrda, repetitiva och inte kräver någon mänsklig intuition. Automatiseringsprojekt kan vara skrämmande för verksamheten och därför jobbar utvecklingsteamet nära verksamheten för att skapa förtroende för roboten, den nya digital kollegan. Roboten kommer inte att ersätta människan i framtiden utan kommer att frigöra tid så att personal kan använda sin kompetens fullt ut. Automatisering kommer att förändra vårt arbetssätt, lite likt den industriella revolutionen. Med RPA byggs inget nytt program utan roboten tränas att använda de befintliga systemen, vilket gör att systemen som redan används inte måste förändras och att utvecklingstiden kan hållas så kort som tre veckor. Roboten kan dessutom schemaläggas till att köra när som helst på dygnet, även nattetid.
? Vi säger ibland skämtsamt att robotar inte har någon familj att gå hem till eller tappar tempot fredag eftermiddag när helgkänslan infinner sig, säger RPA-utvecklaren Mikael Andersson.
 
Nöjda kunder på Sverige största assistansbolag
En av kunderna som vi arbetar tillsammans med är Humana Assistans som är Sveriges största assistansbolag med 16 000 medarbetare och 9000 kunder. Hos Humana har vi hittills automatiserat processer för registrering av inbetalningar från Försäkringskassan samt fakturering mot de kommuner Humana har som kunder. Humana Assistans ser RPA som en del av digitaliseringsarbetet och ett självklart steg mot en effektivare arbetsplats.
-Vi är supernöjda med roboten Lovisa! Att hon tagit över en del av våra arbetsuppgifter har sparat oss väldigt mycket tid som vi kan lägga på att kvalitetssäkra andra delar av vårt arbete, säger Malin Schneider, ekonom på Humana Assistans.
Bengt Karlsson

Faktaruta om Sogeti
Sogeti, en del av Capgemini-koncernen, har verksamhet på över 100 orter runt om i världen. I Sverige finns 21 kontor med totalt 1200 medarbetare. Sogeti arbetar nära kunder och partners för att dra full nytta av möjligheterna med teknologi och kombinerar agilitet och implementeringshastighet för att skräddarsy innovativa, framtidsfokuserade lösningar inom Digital Assurance & Testing, Cloud och Cybersecurity, förstärkta av AI och Automation. Med sin pragmatiska ”value in the making”-ansats och sin passion för teknologi hjälper Sogeti organisationer att digitalisera – snabbt.