Mån 25 sep / År 41 / Nr 3 2023

Sogeti – din lokala IT-partner

Sogeti är ett konsultföretag som levererar högkvalitativa IT-tjänster på den lokala marknaden.
Företaget är en del av den globala Cap Gemini-koncernen, vilket betyder att man har tillgång till beprövade metoder och verktyg.
– Vår styrka är att vi har en lokal förankring och mycket engagerade och duktiga medarbetare, säger Lars Lundblad, ortschef på Sogeti Sverige AB i Gävle.

2002 bildade Cap Gemini-koncernen dotterbolaget Sogeti i sex länder för att fokusera på den växande lokala IT-marknaden. Den 1 januari 2003 bildades Sogeti Sverige AB.
– Vi jobbar med så kallad ”mjuk-IT”, alltså inte nätverk, servrar och datorer utan allt som har att göra med systemutveckling och förvaltning av system. Vi designar, utvecklar och förvaltar system och har kompetenser som projektledare, arkitekter och utvecklare med olika inriktningar, berättar Lars Lundblad.
Kunder till Sogeti är främst stora företag och myndigheter och bland återkommande kunder för Gävlekontoret kan nämnas Sandvik, Lantmäteriet och landstinget.
– Vi har nyligen tagit över två leveranser på Sandvik, en leverans för Lotus Notes och en för Microsoft Sharepoint, som vi ska förvalta och vidareutveckla. Vi kommer också att sätta igång ett nytt utvecklingsprojekt på Sharepoint, en ny version av Sharepoint 2013 och det ska bli spännande, säger Lars Lundblad.

20 000 medarbetare
Sogeti har cirka 20 000 medarbetare i 15 länder och av dessa arbetar 1 150 konsulter vid företagets 21 svenska kontor. I Gävle arbetar cirka 65 anställda.
Sogeti levererar IT-tjänster i nära samarbete med kunderna. I tjänsteportföljen ryms IT-styrningstjänster, IT-specialtjänster, utvecklings- och integrationsprojekt samt testning och systemförvaltning.

Nöjda kunder
Sogeti har, som de flesta andra aktörer i branschen, ett kvalitetsmål.
– Vi försöker göra kvalitetsmätningar på i princip alla uppdrag vi utför. De baseras på vad kunden tycker är viktigt i det unika uppdraget. Vårt mål är att ha ett nöjt kundindex på 4,2 av 5 möjliga och vi ligger på 4,3. Genom ett stort antal kundenkäter varje år kan vi bevisa vår kundnöjdhet, säger Lars Lundblad.

I Gävle är Sogeti specialiserad inom följande branscher:
• Beslutsstöd/Business Intelligence
• Mobila lösningar/appar
• Web och Intranät baserat på EPI-server och MS Sharepoint
• Microsoft Net och Java utveckling

Sogeti i Gävle har haft en god utveckling de senaste fem åren och har fördubblat personalstyrkan från drygt 35 till dagens 65 anställda.
– Vårt mål är att behålla den position vi har på marknaden och att växa tillsammans med kunderna. Vi siktar inte på någon dramatisk tillväxt lokalt, men nationellt i Sverige vill vi gärna bli ett par hundra till, säger Lars Lundblad avslutningsvis.