Mån 25 sep / År 41 / Nr 3 2023

Sogeti fortfarande på topp

IT-konsultbolaget Sogeti präglas av fortsatt tillväxt i Sverige. I takt med att allt fler företag väljer outsourcing av sina IT-funktioner växer samtidigt behovet av välpaketerade IT-tjänster som både tillför nytta och är kostnadseffektiva.

Sogeti satsar på flexibilitet, tillgänglighet och kompetens. Som ett av Sveriges största IT-konsultföretag med över 1150 anställda och ett 20-tal kontor landet över har företaget en stark lokal förankring med god kännedom om det lokala näringslivets behov.
Det är något som syns tydligt i Örebro, ett fullservicekontor som erbjuder alla tjänster i Sogetis breda utbud och som med korta ledtider kan leverera även i mycket omfattande projekt.
– Vi har förmågan att erbjuda kunden det allra bästa som finns på marknaden, både kompetens- och teknikmässigt. För att lyckas med det krävs rätt kompetens förenat med rätt personlighet som stödjer vår företagskultur och våra arbetssätt, förklarar Kristian Revay, konsultchef och kontorsansvarig i Örebro sedan 2012.

Årets bästa arbetsgivare – igen!
Sogeti värnar om att ligga i framkant med de senaste tekniska lösningarna som tillför mervärden för kunderna. Samtidigt värnar man om personlig utveckling för personalen. Medarbetarna arbetar därför mycket med frihet under ansvar, får ta egna initiativ och i stor utsträckning bidra till sin egen utveckling.
Det är alltså ingen tillfällighet att Sogeti utsetts till ”Årets bästa arbetsgivare” inom IT-branschen tre år i rad. Det visar en medarbetarundersökning som Universum utför årligen där Sogeti utmärker sig som en arbetsgivare med högt i tak, en särpräglad teamkänsla och tydliga utvecklingsmöjligheter för varje medarbetare.
– Att skapa framgångsrika team är bland det viktigaste vi gör. Vi har lyckats skapa en företagskultur här i Örebro som andas utveckling. Dessutom är kompetensutveckling som inbyggt i företagets DNA, och det präglar naturligtvis även oss här i Örebro, förklarar Patrik Ström, säljansvarig på Sogetis kontor i Örebro och Västerås sedan 2009.
Med över 15 års erfarenhet från IT-konsultbranschen har Patrik byggt en verksamhets- och kundkompetens som gynnar fortsatt utveckling för både medarbetare och kunder i Örebro.

Attraherar bara de bästa
Sogeti genomför fortsatta rekryteringsinsatser under 2014/ 2015.
– Att vi lyckats behålla titeln ”Årets bästa arbetsgivare” visar på en fortsatt stark framförhållning, menar Kristian Revay, som också understryker att Sogeti utmärker sig genom att satsa på personlig utveckling där varje medarbetares kompetens utgör en stor resurs.
– Vi kommer in i kundens verksamhet som experter på det vi gör, det ger en viss tyngd som jag tror bidrar till att attrahera de allra bästa inom branschen, tillägger Patrik Ström.
Sogeti samarbetar med högskolor och universitet över hela Sverige.
– Då studenter utför sina examensarbeten hos oss är vår förhoppning att vi ska kunna anställa dem efter avslutade studier, säger Kristian, som också tillägger att Sogeti samtidigt vill vara med och påverka framtida utbildningar för att kunna knyta rätt kompetens ur ett långsiktigt perspektiv.