Mån 24 jun / År 42 / Nr 3 2024

Sogeti frodas i teknikintensiv region

Sogeti fortsätter sin tillväxtresa i Borlänge, staden med flest IT-konsulter per capita i Sverige. Den nytillträdde ortschefen Henrik Hagberg vill synliggöra företagets expertis och storlek ännu mer. Att regionen är viktig för Sogeti ska framhävas genom att ett antal starka kunskapsområden får utrymme för att utvecklas ännu mer.

Sogeti har idag ett 90-tal anställda i Borlänge och en stor palett av kunskapsområden som är specifikt drivande för just den här regionen. Samtidigt finns det en fortsatt påtaglig ambition om att växa med fler medarbetare.
Henrik Hagberg är noga med att poängtera att det inte enbart handlar om att växa för att bli mer omfattande i antal, utan snarare om att placera kompetens i första rummet och att bygga upp tjänster med kunskapsinnehåll som möter kundernas krav och efterfrågan.
– IT-branschen förändras snabbt och det ställer i sin tur krav på konsultbolagen som måste vara flexibla och formbara. En förutsättning är då att kunna locka till sig rätt kompetens och människor som vill vara med och driva utvecklingen, förklarar han.

Sogeti och regionen
Sogeti har ett stort kontor i Borlänge i relation till regionens invånarantal. Att man lyckats så bra med rekryteringsarbetet just här anser Henrik Hagberg ha mycket att göra med regionens betydelse och framsteg inom teknik och IT.
Sogeti är ett företag som kan erbjuda spännande uppdrag och utmaningar, som har ett mycket gott rykte och nöjda medarbetare. Det bidrar naturligtvis till att fler söker sig till företaget. Samtidigt har regionen en stark tradition som teknikintensiv region med många IT-relaterade verksamheter.
– Det finns mycket kunskap i regionen och den attraherar mer liknande kunskap. Det är också en av anledningarna till att även jag sökt mig tillbaka hit, säger Henrik Hagberg, och tillägger att Borlängekontoret har tillgång till den kompetens som behövs för att kunna erbjuda samtliga tjänster i Sogetis portfölj.

Storskaliga fördelar
I Borlänge finns mycket framstående kompetens inom bland annat digitala kanaler, ALM, Business Intelligence och utveckling av mobila lösningar med hjälp av plattformen Xamarin. I den heltäckande tjänsteportföljen ryms allt från IT-styrningstjänster och IT-specialisttjänster till utvecklings- och integrationsprojekt, testning, säkerhet- och systemförvaltning.
– Eftersom vi tillhör ett så pass stort kontor, så kan vi också attrahera en bred målgrupp. Vi ska dra nytta av vår storlek och kompetens fullt ut och det kommer att ta sig nya uttryck framöver. Vi har många nya idéer som kommer att presenteras under året, fortsätter Henrik Hagberg. Att Sogeti står för heltäckande och branschoberoende IT-tjänster ska vi uppmärksamma fler på under 2017.