Tor 20 jun / År 42 / Nr 3 2024

Sogeti ger utrymme för kreativitet

I takt med att allt fler företag väljer outsourcing av sina IT-funktioner och allt oftare söker en extern partner för utveckling och drift av infrastrukturen växer också kompetensbehovet. Sogeti satsar på att vara en engagerad och attraktiv arbetsgivare för att locka de allra bästa konsulterna.

IT-konsultbolaget Sogeti präglas av fortsatt tillväxt i Sverige. Rekryteringsbehovet är omfattande på flera håll inom IT-branschen, konkurrensen är därför tuff när det gäller att knyta till sig bra kompetens. Sogeti lyckas mycket tack vare ett framgångsrikt arbete med att bygga riktigt attraktiva arbetsplatser med spännande uppdrag och inspirerande utvecklingsmöjligheter.

Utrymme för kreativitet
Jessica Nordbeck, systemutvecklare på Sogeti i Helsingborg, intygar att företaget håller vad man lovar när det gäller attraktiva karriärsmöjligheter.
– Sogeti värnar om att ligga i framkant med de senaste tekniska lösningarna som tillför mervärden för kunderna. Samtidigt värnar man om personlig utveckling för personalen vilket märks i uppdragen, engagemanget och den höga delaktigheten bland annat. Det finns utrymme för egna initiativ och kreativitet och det var bland annat det som lockade mig, förklarar Jessica.
Det är alltså ingen tillfällighet att Sogeti tidigare utsetts till ”Årets bästa arbetsgivare” inom IT-branschen under flera år. Det visar en medarbetarundersökning som Universum utför där Sogeti utmärker sig som en arbetsgivare med högt i tak, en särpräglad teamkänsla och tydliga utvecklingsmöjligheter för medarbetarna.
– Vi har lyckats skapa en företagskultur här som andas utveckling och det tror jag att många ser som attraktivt när man jämför olika arbetsgivare inom branschen, tillägger Jessica.

Det bästa med Sogeti
Kompetensutveckling med fokus på individuell utveckling är inbyggt i Sogetis DNA. Företaget har förmågan att erbjuda kunden det allra bästa som finns på marknaden, både kompetens- och teknikmässigt. För att lyckas med det krävs givetvis tillgång till rätt kompetens förenat med rätt personlighet som matchar företagskulturen.
– Mitt arbete handlar främst om externwebbar och e-handelslösningar hos kunder som verkar inom helt olika branscher, vilket är väldigt intressant och otroligt lärorikt. Det handlar om att bygga riktigt bra och enkla lösningar till våra kunder men även att skriva kod på ett sådant sätt som gör att mina kollegor lätt kan förstå vad koden gör.
Jessica Nordbeck menar att det bästa med Sogeti är den stora valfriheten, bredden och variationen. Som avslutning säger hon:
– Vissa dagar kan jag vara totalt fokuserad på något utvecklingsärende, andra dagar är kundbesök och interna möten inbokade. Det kan också komma in akuta ärenden från en kund som behöver lösas omgående. Allt detta blandas med diskussioner och samtal inom teamet. Vi har en fantastisk atmosfär och det känns väldigt inspirerande.