Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Sogeti – lokala IT-lösningar på global grund

Sogeti är en ledande leverantör av IT-konsulttjänster på den lokala marknaden i Karlstad med omnejd.

– Vår heltäckande tjänsteportfölj innebär att vi kan erbjuda kunderna banbrytande lösningar inom Digitala kanaler, Industriell IT, Business Intelligence, Integration, Cloud och Cyber Security, Infrastruktur och mycket mer, inleder Sofia Tönnberg, ortschef på Sogeti i Karlstad.
Sogeti samlar mer än 20.000 yrkesverksamma i 15 länder. Av dem finns 1150 i Sverige, utspridda på 21 kontor. För Sogeti är det viktigt att finnas nära kunden både i arbetsprocessen och geografiskt.
– Vår styrka är att vi har en lokal förankring och mycket engagerade och duktiga medarbetare, bekräftar Sofia.

Optimerar processer
IT ska inte vara ett nödvändigt ont utan snarare fungera som ett verktyg för att optimera processer och skapa lönsamhet.
Genom att Sogetis konsulter förstår kundernas verksamhet, processer och behov kan de också skapa IT-lösningar som verkligen motsvarar de förväntningar som kunderna har. Det gäller allt från industrikunder som lever med ett ständigt hot från lågkostnadsländerna, till offentlig sektor som får minskade budgetutrymmen.
– Det allra viktigaste för oss är att leverera lösningar som skapar effektivet eller lönsamhet i våra kunders affärer. En förutsättning är att våra systemutvecklare förstår kundernas språk, vilket vi lyckats med väldigt bra, anser Sofia Tönnberg.
Sogeti är specialiserade inom många områden och i Karlstad handlar det framförallt om tre saker: Digitala kanaler, BIM (Business Information Management) och Industriell IT. Arbetet varierar mellan åtaganden i projekt och att gå in som experter.

Digitala kanaler
Gedigen IT-kompetens blandat med kreativitet och nyfikenhet utvecklar Sogeti innovativa digitala tjänster och produkter. Utveckling av webbplatser, intranät, mobila lösningar, Internet of Things-lösningar och e-handel är företagets hemmaplan.
– Vi hjälper kunderna med digital transformation baserat på erfarenhet och kunskap inom allt från strategi, koncept och design till lansering och förvaltning. När vi utvecklar är användaren inte bara målgrupp utan även deltagare i projektet, förklarar Sofia Tönnberg.
– Vi vill skapa lösningar för människor, och genom att sätta människan i centrum och utgå från sammanhanget har vi större möjlighet att träffa rätt.

BIM – Business Information Management
Med den omvälvande utvecklingen av den digitala, uppkopplade världen de senaste åren har Business Intelligence, BI, kommit att bli en kritisk framgångsfaktor för de flesta verksamheter. Här är integration mellan källsystem och datalager en viktig och kritisk beståndsdel. Sogeti har sedan flera år stora leveranser inom integration och arbetar främst med Microsofts integrationsplattform, BizTalk. Kunderna är allt från medelstora och stora företag till stora och komplexa organisationer inom offentlig sektor.

Industriell IT
I Karlstad finns även företagets nationella Sogeti Center of Industrial IT, som Bengt Löwenhamn ansvarar för. Centret samlar erfarenhet runt produktionsnära IT-lösningar, bland annat inom skräddarsydda lösningar för produktionsåterrapportering och uppföljning.
– Vi jobbar med Industriell IT över hela landet och stöttar även andra Sogetikontor i deras lokala IIT-leveranser, berättar Bengt Löwenhamn. Under 2015 och 2016 levererar vi exempelvis ett flertal konsulter till projekt i Kina. Våra experter finns där kunden behöver oss!