Mån 6 dec / År 39 / Nr 4 2021

Soleil IT skapar ordning och reda i den digitala arbetsmiljön

Soleil IT I Karlstad visar kunder hur de kan förbättra relationerna i den digitala arbetsmiljön samt därmed underlätta för medarbetare på företag att kommunicera internt. Nya sätt att tänka och samarbeta på, genom en lättillgänglig intern plattform.

Moderna digitala tekniker skapar även negativa stressrelaterade effekter! Något som kan motverkas genom att få rätt vägledning och anpassa varje arbetsplats efter sitt behov. Det är siktet inställt på i den framtida digitala verksamheten Företagets inriktning är att ge de verktyg som behövs för att motverka den stress som uppkommer i dagens moderna digitala arbetsmiljö. Med ett konstant öppet inflöde av information blir det ofta avbrott, vilket lätt ger ett ineffektivt arbetet och ger en ständig stress. -Det tar upp till 20 min att komma i fokus och koncentrera sig på en uppgift säger Soleil Its VD Per Johansson

Utbildning i hantering av digital tillgänglighet.
Företaget har bred kompetens inom intern kommuniation på Intranät där det erbjuds förstudier, projektledning och effektkartläggning . En utbildning utifrån det som finns att tillgå på respektive företag och förmågan att hantera och använda det på rätt sätt. Vilket kan skapa en möjlighet att hålla samman verksamheten för att uppnå det mål man eftersträvar. Genom en intern portal för hantering av dokument och andra saker skapar man en struktur för ordning och reda

Den moderna digitala arbetsplatsen
Framtidens utveckling är att spalta upp alla möjligheter och sortera fram det företaget behöver för att fokusera på sin verksamhet. Utan att bli störd och stressad av allt som finns tillgängligt, så skapas möjligheten att arbeta ostört och koncentrerat. Det underlättar kommunikationen och samarbete på arbetsplatsen, med rätt verktyg och system blir det smidigt att utföra sina uppgifter med hög kvalitet.

Stort behov
Från en företags start av fyra personer och en anställd axelererade Soleil It i hög fart då efterfrågan var hög, de senaste 4 åren har man fördubblat omsättningen och idag är det ett 40 tal anställda. Dagens Industri utser varje år de snabbast växande företagen till Gaseller. Soleil har fått utmärkelsen Gasell både 2018 och 2019 Konceptet har varit att visa kunden hur effektivt deras verktyg är, det har gett dem många stora arbetsplatser som kunder, den största statliga är Försäkringskassan och på den privata sidan är det Scania. Totalt har företaget ca hundra kunder. -Denna framgång har blivit möjlig tack vare våra fantastiska medarbetare som smittar av sig på våra kunder säger VD Per Johansson.