Tor 30 jun / År 40 / Nr 3 2022

Solklar strategi för Kungälv Energi

Kungälv Energi bidrar starkt till kommunens utveckling genom att bygga ut och underhålla livsviktig infrastruktur för el, fjärrvärme och bredband. All el kommer från förnybara källor och nu kan kunderna även köpa andelar i bolagets solenergifält.

Solcellstekniken är förvisso inte ny i Sverige, men att köpa andelar i en kommunal solenergianläggning är en ny idé som Kungälv Energi vågar testa.

Säkra upp till 80 procent
Utvecklingen började genom att energibolaget hjälpte kunder som ville få kontroll över sina energikostnader att hyra och montera upp solceller hemma. Under 2018 beslutade man på Kungälv Energi att satsa på en egen solcellspark där privatpersoner kan hyra solceller under längre perioder.
– Det är möjligt att hyra upp till 80 procent av sin årsförbrukning och därmed säkra energikostnaden under tio år framåt. Som konsument blir man då inte lika beroende av elpriserna på börsen, säger Lars Andersson, marknadschef på Kungälv Energi.

Spår ökad efterfrågan
Kungälv Energi sätter priset efter vad det kostat att bygga själva anläggningen, och inte efter marknadens trender. Idag är efterfrågan på att få hyra solceller större än tillgången och man planerar redan för framtida utbyggnad av solcellsparken på Munkegärdefältet.
– Framöver ser vi en ökad efterfrågan från privata hushåll, men även från kommunala enheter som skolor, äldreboende och andra kommunala fastigheter. Även små medelstora företag har visat intresse för att hyra solceller från parken, berättar Lars Andersson.
Det är för kunden helt bekymmersfritt att hyra solceller från Kungälv Energi och solcellsparken då det kommunala bolaget står för alla delar i kedjan, det vill säga byggnation, drift, service och distribution.

Hoppas på utbyggnad
Satsningen på solenergi är en del av energibolagets bidrag till att utveckla varumärket Kungälv, som en attraktiv och hållbar kommun att bo och verka i. Förhoppningen är också att kunna få en utökad solenergiverksamhet under kommande år, med fler intressenter i parken samt fler som hyr hemmamonterade solceller. Med andra ord en solklar strategi för Kungälv Energi.