Tor 23 maj / År 42 / Nr 1 2024

Sölvesborg Energi är med och bygger framtidens gröna samhälle

Sölvesborg Energi levererar lösningar för en bättre framtida miljö. För att tydligt illustera ambitionen och vad bolaget står för har man tagit fram tre starka ledord: Bemötande, Engagemang och Effektivitet. Det ger en indikation för hur samtliga anställda inom Sölvesborg Energi ska arbeta, dvs. med hög tillgänglighet, hjälpsamhet och flexibilitet. Företaget tar ett helhetsgrepp om miljöfrågan och gör omfattande investeringar för att allt fler ska kunna göra miljömedvetna val.

Med ett gemensamt engagemang erbjuder Sölvesborg Energi konkurrenskraftiga och miljöanpassade tjänster inom elhandel, elnät, fjärrvärme, bredband, vatten och avlopp. Elförsäljning sker via ett helägt dotterbolag där all el är miljömärkt. Sölvesborg Energi ombesörjer även entreprenader inom mark och anläggning. Det går en grön våg genom all verksamhet inom Sölvesborg Energi.

Tar miljöfrågorna på största allvar
– Vi tar miljöfrågorna på största allvar och investerar årligen mångmiljonbelopp för att invånare och företag i Sölvesborgs kommun ska kunna välja miljöanpassade lösningar. Ett exempel är det omfattande arbete som görs nu inom VA där vi gör kraftfulla utbyggnader så att fler kan ansluta sig till det kommunala VA-nätet, berättar Sölvesborg Energis VD Stefan Boking.
Förutom att de som ansluter sig till det allmänna VA-nätet får en hög driftsäkerhet kommer investeringarna också på sikt att leda till att vattnet vid regionens stränder blir renare. Östersjön hotas som bekant av övergödning och är i stort behov av miljöförbättrande åtgärder. Sölvesborg Energi gör därför en stor och framförallt långsiktig miljöinsats genom att bygga ut VA-nätet.

Skapar bättre levnadsmiljöer
Sölvesborg Energi tar tillvara på spillvärme och biovärme från Nymölla Bruk och omvandlar den till en värdefull och eftertraktad produkt, nämligen fjärrvärme. Idag är ca 1500 hushåll anslutna, om de istället skulle ha värmt sina bostäder med andra energislag skulle en stor del av den producerade biovärmen från bruket gå till spillo och försvinna rätt ut i havet.
– Att använda spillvärmen från Stora Ensos anläggning i Nymölla är ett mycket bra sätt för oss att fasa ut oljeberoendet, och vi fortsätter att utveckla fjärrvärmenätet för att ansluta fler – både privatkunder och företag. Vi skapar bättre levnadsmiljöer med gröna lösningar, det är därför vi finns, förklarar Stefan Boking.

Stadsnätet når hela kommunen
Sölvesborg Energi når hela kommunen med bredbandsuppkoppling via stadsnätet. Även hushåll i mindre samhällen i kommunens utkanter har möjlighet att koppla upp sig via stadsnätet. I dagsläget kombineras fibernät med sedvanlig koppartråd. Sölvesborg Energi satsar kontinuerligt på att bygga ut fibernätet för att kunna erbjuda fler företagare och privatkunder tillgång till kraftfull informationsöverföring med fiber.
– Detta är också en viktig del av vår ambition om att bygga bättre livsmiljöer. Vår moderna livsstil kräver ständig uppkoppling, vi behöver helt enkelt ha en tillförlitlig och snabb bredbandsuppkoppling idag. Vi har kommit olika långt på olika ställen i kommunen, i Ljungaviken har vi exempelvis redan förberett för installation av fiber med nydragna rör. Arbetet pågår över hela kommunen. Takten för utbyggnaden kommer till stor del att styras av efterfrågan och lokalt engagemang eftersom det också handlar om en kostnadsfråga, säger Stefan Boking som avslutning.