Tor 20 jun / År 42 / Nr 3 2024

Som kollektivtrafik för gods

Den nya tidens logistiklösningar är ofta centraliserade i syfte att effektivisera och spara resurser. DB Schenker går mot strömmen och fokuserar på lokal förankring med hög servicegrad utan att för den sakens skull göra avkall på effektivitet ur såväl ekonomisk som miljömässig synpunkt. Med hjälp av lokala åkerier bygger DB Schenker smarta logistiklösningar som passar den lokala marknaden.

DB Schenker har utvecklat en rikstäckande strategi där varje distrikt är uppbyggt kring lokala förutsättningar. Från terminalen i Västerås åker ett 100-tal fordon dagligen med gods som ska distribueras i närregionen. Uppdragen är fördelade på tre lokala samarbetspartners som samtliga har en lång tradition av att samarbeta med DB Schenker: Vestmannalast, Västerås Distribution och Västerås Transportkonsult.
– DB Schenker har valt att behålla en stark lokal närvaro där varje kontor har sitt eget sätt att arbeta och fattar egna beslut. Det gör att vi kan möta kunderna på ett annat sätt än vad vi skulle kunna göra om vi hade varit bundna till standardlösningar. Istället kan vi fokusera på att ta fram logistiklösningar som passar kunderna vi har i Västerås. Här drar vi nytta av all kompetens och erfarenhet som finns samlad i de lokala åkerierna, säger Patrik Renström, distriktschef på DB Schenker i Västerås.

Välkända lokala varumärken
Personliga kontakter, insikt i kundernas verksamheter och god lokalkännedom är kännetecknande för de lokala åkerierna Vestmannalast, Västerås Distribution och Västerås Transportkonsult. Alla tre är familjeföretag som har funnits i Västerås väldigt länge och som därmed står för välkända lokala varumärken.
– Vi anpassar oss efter kundernas behov och verkar inom alla segment. Från vår terminal går allt från gods på pall och hela partier till enstaka kollin och paket till både företag och privatpersoner. Tack vare de lokala åkeriernas flexibilitet har vi lyckats bygga en verksamhet som är erkänt bra på expressleveranser, berättar Claes Frösslund, DB Schenkers trafikchef i Västerås.
– För att lyckas med uppdraget måste vi känna till kundernas rutiner, då kan vi anpassa våra leveranser efter det. Hos oss handlar det om att kunna paketera och leverera det som kunden verkligen efterfrågar och behöver, konstaterar Christer Peterson på Västerås Transportkonsult.

Effektivitet i alla led
DB Schenker tror på effektivitet i alla led. Effektivare logistikflöden leder naturligtvis till en högre kostnadseffektivitet som kommer kunderna till gagn i form av konkurrenskraftiga priser.
– Genom att vi har god kännedom om lokala verksamheter kan vi också skapa rutiner för mer effektiv lastning och samkörning – det blir lite som kollektivtrafik för gods, säger Johan Peterson från Västerås Distribution.
Priset är dock inte alltid den slutligt avgörande faktorn, att spara tid och att slippa hålla stora lager är aspekter som ofta har hög prioritet bland kunderna, enligt Tobias Jansson, vd på Vestmannalast.
För kunden räcker det med en kontakt som kan sköta helheten och det får man med DB Schenker som samarbetspartner.