Sön 26 maj / År 42 / Nr 1 2024

SP Process Development lockar ny kompetens till Södertälje

Ett nytt forskningsinstitut har startats i Södertälje med hjälp av tidigare anställda från AstraZenecas forskningsenhet. Etableringen av SP Process Development, som i huvudsak ska lösa utmaningar och bidra med ny kunskap till förmån för utvecklingen inom kemi-, biokemi- och läkemedelsområdet, hjälper till att bevara en betydande del av den kunskap som finns i regionen relaterat till Life Science.

SP såg tidigt en stor potential i Södertälje, som bland annat kan erbjuda den kompetens som behövs för att vidareutveckla koncernens verksamhet inom det breda kunskapsområdet Life Science. Dessutom erbjuder närheten till ett av Sveriges främsta medicinska kluster i Stockholm – Uppsala ytterligare försprång för SP i jakten på att stärka koncernens position som utvecklingspartner för företag inom relaterade branscher.

Brygga mellan akademi och industri
Affärsutvecklingschef Christine Svärd var med och etablerade SP Process Development. Hon var den enda av grundarna tillika visionärerna som inte kom från AstraZenecas forskningsanläggning utan som istället arbetat som konsult i området under många år. Tack vare sin bakgrund kunde Christine tillföra en hel del innovativt tänkande utifrån ett externt perspektiv, bland annat med fokus på den affärsmässiga biten.
SP Process Development fick en flygande start tack vare tillgången på välutrustade laboratorier och kompetens i Snäckviken. Dessutom skapades en stark entreprenörsmässig grund redan från början i en verksamhet som annars är väldigt teknik- och kunskapsorienterad.
Efter knappt två år sysselsätter SP Process Development redan drygt 40 personer och fortsätter med ett intensivt rekryteringsarbete för att förstärka de fyra nyckelområdena Processutveckling och kristallisation, Analys och fastfas, Katalys, Substans och formulering.
– Vår huvudroll är att stärka Life Science-sektorn och relaterade branscher genom att vara en brygga mellan akademi och industri. Vi ska inte bara driva forskningsprojekt utan även göra kunskapen tillgänglig där den kan göra nytta, säger Christine Svärd.
Mycket kretsar kring tidig utvecklingsfas men SP Process Development kan medverka upp till första studier i människa.

Kunskap lockar ny kunskap
Life Science är en global och ytterst dynamisk bransch. Det öppnar näst intill oändliga möjligheter för SP Process Development, som redan har börjat bearbeta marknader utanför Sverige och Norden.
– Våra tjänster är gångbara över hela världen. Dessutom kan vi fungera som en länk mellan företag i andra länder och den svenska marknaden. Det är också en viktig del av vårt uppdrag som går ut på att stärka svenskt näringsliv. Sverige behöver attrahera internationell kompetens och det återspeglas redan i SP Process Developments egen organisation som består av forskare från många olika länder.
– I samband med vår etablering tog vi vara på en del av de resurser som fanns i regionen. Vi måste vara lyhörda och uppmärksamma på var kompetensen finns och i nästa steg locka världens bästa forskare till SP Process Development. Det känner vi att vi kan göra med en stark organisation, stora anslagsprojekt och all kunskap som redan finns i regionen, säger Christine Svärd.