Mån 4 mar / År 42 / Nr 5 2023

Spännande framtid väntar för Eurocon

År 1990 gick sju ingenjörer samman och startade Eurocon i Örnsköldsvik. 25 år senare har företaget 200 anställda och har ambitionen att växa ytterligare. – Men det allra viktigaste för oss är de långsiktiga relationerna till våra kunder och att våra medarbetare trivs och utvecklas, säger Robert Bylin, vice vd i Eurocon och platschef i Övik.

Eurocon erbjuder ingenjörstjänster inom skog, energi, gruva, kemi, verkstad/livs- och läkemedel. Automationslösningar behövs på många platser inom industrin och drygt hälften av Eurocons 200 anställda är automationsingenjörer. Företaget är också kunnigt inom disciplinerna projektledning, process, mek och anläggning, elkraft, el och instrument, system och IT, HVAC och fjärrvärme. 
Idag finns företaget i Örnsköldsvik, Kiruna, Sundsvall, Stockholm, Göteborg och Karlshamn. Öviks-kontoret ligger centralt i Mo Domsjö:s gamla lokaler i det sexkantiga huset som fått namnet “Muttern” i folkmun. I huset jobbar ett 90-tal av företagets anställda.
 – Här har vi gångavstånd till några av våra största kunder och just närheten och känslan av att vara lokala är något som vi tycker är väldigt viktigt, säger Robert Bylin.
Största sedan kriget
Framtiden ser spännande ut för företaget. Eurocon har fått förtroendet av SCA att tillhandahålla ingenjörstjänster inom främst mek och anläggning, el och instrument samt HVAC i SCA Östrands projekt, Helios utanför Sundsvall. Detta för att kunna öka kapaciteten av massaproduktion, från nuvarande cirka 430 000 ton till cirka 900 000 ton. Eurocon kommer att delta med cirka 25-35 av sina medarbetare från november 2015 fram till produktionsstarten som är beräknad till 2018.
- Det är ju ett stort erkännande för oss. Östrandsprojektet är Norrlands största industriinvestering sedan andra världskriget, säger Robert Bylin och fortsätter:
- Med vårt egenutvecklade projekteringssystem “SiteBase” kommer merparten av konstruktionen att utföras. Detta för att effektivisera och säkra projektet från projektering till produktionsstart.
Spännande tid väntar
Skogsindustrin är Eurocons största bransch. 48 procent av omsättningen kommer därifrån och närmast kommer gruvindustrin med 18 procent och därefter energi med 8 procent.
- Och det ser spännande ut framöver då vi även har erhållit en stor order i Indonesien med överordnad styrning till världens största massafabrik, berättar Robert Bylin.
Även på hemmaplan händer det saker och allt handlar inte om stora avtal med industrijättar. Eurocon är ett av företagen som sponsrar en utekonsert på gräsplanen vid Fjällräven Center i Örnsköldsvik den 7 juli varje år. Agnes och Petter har varit några av dragplåstren och konserten brukar vara en stor familjefest.
Eurocon och kunden Metsä Board i Husum kommer också att arrangera ett samarbetsprojekt mellan industrin och skolan i Husum. 
- Där ska eleverna få lära sig mer om näringslivsvärlden och vi skall få lite tankar och idéer från skolans elever är det tänkt. Det ska bli spännande att se vad det kan utmynna i, säger Robert Bylin.