Fre 14 jun / År 42 / Nr 1 2024

Spännande jobb finns inom industrin

Sverige ska ligga i framkant när det gäller smart industriell utveckling. Det är inte bara en grundlös önskedröm, utan en konkret strategi som fastställts på regeringsnivå.

Redan innan strategin presenterades gick en våg av positivism genom industrin. Det märktes inte minst genom att många av storbolagen valde att ta tillbaka produktion från lågkostnadsländer. Nu väljer allt fler att satsa på kvalitet och utveckling med Sverige som bas. Ofta blir det både enklare och mer kostnadseffektivt över tid att även ha produktionen i Sverige. Den senaste tidens utveckling visar att företag som jobbar med smart produktion värdesätter närheten mellan processerna, och när det gäller innovation och utveckling står sig svenska industriföretag mycket bra i den globala konkurrensen.

Nu står industrin inför ytterligare en stor utmaning – och det gäller den långsiktiga kompetensförsörjningen. Det är egentligen inget nytt, många industriföretag har under flera år fått leta med ljus och lykta efter kompetent arbetskraft – och det trots att de kan erbjuda trygga jobb, spännande uppgifter och en inspirerande arbetsmiljö.
Många är nog överens om att den gamla bilden över industrin lever kvar – och den är helt felaktig. Den moderna industrin är högteknologisk och kräver ofta kompetens på ingenjörsnivå. Om Sverige även i framtiden ska vara en av världens främsta industrinationer så behövs åtgärder som stärker intresset bland ungdomar för vad industrin kan erbjuda.
Glädjande är att sådana initiativ pågår lite varstans i landet, där företag i nära samverkan med kommuner och skolor söker utveckla nya plattformar för att utveckla teknikintresset. Vi ser med spänning fram emot att få se resultatet av detta inom några år.

Maria Lind
Redaktör