Ons 29 maj / År 42 / Nr 1 2024

Spännande utveckling för Recipharm Strängnäs AB

Gedigen kompetens, leveranssäkerhet och precision. Recipharm Strängnäs ingår i den expansiva Recipharmkoncernen – en av Europas ledande kontraktstillverkare av läkemedel, och har således ett stort och viktigt uppdrag. Recipharm grundades i Sverige 1995 och finns idag representerade med ett antal tillverkningsenheter i Europa.

Recipharms fabrik i Strängnäs har en anrik och spännande historia. Anläggningen har funnits sedan 1975 och var från början en del av AstraZeneca. År 2002 tog Recipharm över hela verksamheten och tillverkningen av penicillin i Strängnäs och idag, drygt tio år senare, har nya kunder tillkommit och verksamheten växer, om än långsamt.
– Vi tillverkar i huvudsak tabletter och mixturer för den svenska marknaden. Utmärkande för oss är att vi förvaltar mycket kunskap och värnar en tradition av läkemedelstillverkning här i Strängnäs, många av våra anställda har varit med sedan fabriken byggdes. Idag är vi knappt 60 personer som driver begränsad utveckling och tillverkning av en traditionell produkt som är väl förankrad på marknaden. Samtidigt måste vi anpassa oss efter nya krav och regleringar vilket i sin tur ställer höga krav på oss att vara flexibla, det tycker jag att vi klarar mycket bra, säger VD Staffan Widengren.

Anpassar sig efter marknaden
Det blir allt vanligare att läkemedelsföretag, stora som små, väljer att kontakta en extern tillverknings och utvecklingspartner, en s.k. CDMO, som kan hjälpa till i alla skeden från produktutveckling till tillverkning av läkemedel. Recipharm har som ambition ge mer för pengarna och erbjuda en hög servicegrad.
– Kostnadseffektivitet ska inte göra avkall på kvalitet, menar Staffan Widengren. Vi bevakar marknaden och möter efterfrågan. Vi håller på med ett nytt uppdrag som kan betyda att vi går upp i skift och också nyanställer på sikt. Det kan också bli aktuellt med nyinvesteringar för att trygga leveranssäkerheten. Inget är dock beslutat om i dagsläget.
Staffan understryker också att personalen är den viktigaste konkurrensfaktorn.
– Vi har haft förmånen att knyta riktigt duktiga medarbetare som ställer upp i alla lägen. Vi är oerhört stolta över den kompetens som vi lyckats bygga upp under åren.

Behåller tillverkning i Sverige
Svenska läkemedelsföretag är allmänt kända för att ligga i framkant och står tillsammans för en imponerande grundforskning med kunskap som exporteras till hela världen. Trots att forskningen är omfattande och ofta banbrytande verkar det finnas ett stort glapp mellan utveckling och kommersialisering.
Framgångsrika projekt säljs när de är redo för kommersialisering, istället för att vidareutvecklas av svenska aktörer. Detta innebär att svenska innovationer kan hamna utomlands trots att svenska företag har de kunskaper och färdigheter som krävs för att ytterligare utveckla och tillverka produkterna. Recipharm kan hjälpa till att lösa problemet genom att erbjuda kontraktstillverkning och i viss mån även utvecklingstjänster som säkerställer goda vinster på global basis.
– Här i Strängnäs tillverkas enbart penicillin. Vi måste fortfarande anpassa oss efter marknadens krav. Vi anpassar produkten efter rådande efterfrågan och har tagit fram nya styrkor och förpackningar, upplyser Staffan Widengren.

Recipharms resa
Recipharm grundades av Lars Backsell och Thomas Eldered, båda är fortfarande starkt involverade i företagets dagliga verksamhet som styrelseordförande respektive CEO. På mindre än 20 år har Recipharm gjort en mycket spännande resa och vuxit från att vara en liten kontraktstillverkare med en handfull hängivna medarbetare till att idag vara en internationell koncern med cirka 1600 anställda i fem europeiska länder.
Expansionen är ett resultat av både organisk tillväxt och strategiska förvärv. En stor del av den årliga omsättningen återinvesteras dessutom i Recipharms anläggningar och processer i syfte att höja kvalitet, och säkerställa framtida utmaningar – värden som präglat företaget från första början.