Lör 2 mar / År 42 / Nr 5 2023

Sparbanken utvecklar nya mötesplatser

Med en sund ekonomi kan Kinda-Ydre Sparbank fortsätta bedriva ett aktivt samhällsengagemang i enlighet med sparbankstraditionen på de fyra orterna Kisa, Horn, Rimforsa och Österbymo.

Kinda-Ydre Sparbank har passerat 150 år, en ansenlig ålder för en samhällsbyggare som i alla tider har verkat för lokal utveckling i Kinda och Ydre kommuner. Sparbankstraditionen som banken lever efter bygger nämligen på att en del av vinsten återinvesteras i bygden.
– Vi sponsrar väldigt många olika typer av aktiviteter och evenemang, såväl idrott och kultur som satsningar som lyfter det lokala näringslivet. Vi är en lokal och fristående bank som vill och kan göra skillnad. Som sparbank är vi till för våra kunder och ingen annan. Det är själva kärnan i sparbanksidén, förklarar Johan Widerström, vd på Kinda-Ydre Sparbank, med ansvar för alla fyra kontoren.

Utvecklar mötesplatser
På Kinda-Ydre Sparbank prioriteras det personliga mötet. Samtidigt är banken modern med tillgång till ny teknik och nya plattformar för kunderna att möta banken på.
– Vi är övertygade om att det är i det personliga kundmötet med våra rådgivare och specialister som banken stärker sin marknadsposition, säger Johan Widerström.
Sparbanken har höga ambitioner när det gäller att möta kunderna på ett sätt som kunderna känner passar dem.
– Vi kan till och med göra hembesök, och vi besöker ofta företag i våra trakter, fortsätter Johan. En entreprenör har inte tid att komma till oss under kontorstiderna, så här måste vi vara flexibla. Det är så vi uppnår framgång, genom att ta hand om våra kunder och erbjuda en oöverträffad service.

Fördel med allt på ett ställe
Just nu pågår en vidareutveckling av bankens tjänster med ny teknik. Bra tekniklösningar underlättar kundernas vardag och gör den både enklare och bekvämare. Internetbanken är som ett eget bankkontor, öppet dygnet runt och oberoende av var kunden befinner sig.
En annan stor fördel för kunderna är att allt mer samlas under ett och samma tak. Banken har till exempel blivit mycket mer aktiv på bostadsmarknaden. Fastighetsbyrån har flyttat in i bankens lokaler i Kisa och Rimforsa, vilket underlättar fastighetsaffären och ger ökad trygghet för både köpare och säljare.
– Vi har också fokuserat på våra försäkringslösningar, vilket gynnar kunden som nu kan ha en komplett överblick över både bank och försäkringar i sin internetbank. Vi är också mycket stolta över att kunna erbjuda juridisk rådgivning här på plats, tillägger Johan Widerström.
Vid behov lånas kompetens mellan de fyra kontoren. Allt för att kunderna ska möta en så specialiserad bank som möjligt.