Mån 11 dec / År 41 / Nr 5 2023

Spark Trades resa har precis börjat

Spark Trade skapar trygghet för kunder inom järnvägsbranschen. Ett viktigt hållbarhetsmål för Sverige och övriga Europa grundas på att mer gods ska föras över på järnväg, men då måste infrastrukturen också hålla för det. Spark Trade tillsammans med Speno International SA är med och säkerställer en mer hållbar framtid genom sina underhållstjänster för spårbunden trafik.

Långa avtal och långsiktiga relationer ligger till grund för hela verksamheten. Det Nässjöbaserade företaget startade i liten skala, med en mans idéer och visioner om att skapa ökad trygghet inom järnvägsbranschen. Spark Trade är idag agent för schweiziska Speno International AS, som utför bearbetning av räls över i stort sett hela världen.
– Vi har alltid varit i framkant med ny teknik. Vi vågar satsa på nya innovationer och det gör oss till en utmanare inom branschen. Så har det varit från första början, då min far Johnny Norén etablerade företaget år 2000 efter att ha varit verksam inom samma område under flera decennier, berättar Patrick Norén, nuvarande vd för Spark Trade.

Allt inom underhåll
Johnny hade tidigare samarbetat med några av Europas största aktörer på området, och kunde med sin långa erfarenhet lägga grunden för en egen verksamhet som idag räknas till de främsta inom branschen. Patrick sa upp sig från sin tidigare anställning 2001, då verksam hos världens största kabeltillverkare, för att hjälpa sin far bygga upp Spark Trade. Det har han aldrig ångrat.
– Det har varit en väldigt spännande resa – och den är inte slut än. Vi kommer att fortsätta leda utvecklingen på området, lovar Patrick.
Spark Trade erbjuder underhållstjänster för järnvägen i form av slipning av räls. Detta är grundläggande för att järnvägen ska fungera tryggt och säkert som kommunikationsmedel.
Inom företaget finns kunskap för att utföra all form av slipning, det vill säga för kontinuerligt underhåll, inför driftsättning av ny räls samt specialslipning.
Ett annat viktigt uppdrag för Spark Trade kretsar kring utbildning. Eftersom avsikten med underhåll är att skapa trygghet går utbildningarna på samma tema. Allt från grundläggande säkerhetsutbildning för all personal som arbetar i spårmiljö till kompletterande utbildningar för skydds-och säkerhetsplanerare erbjuds.

Problemlösande partner
Spark Trade arbetar enbart långsiktigt. Underhållsplaner för 2019 och framåt är redan klara. Parallellt med ett omfattande planeringsarbete måste Spark Trade även rusta för att möta allt tuffare regelverk. För att möta framtiden anställs i skrivande stund flera nya förmågor.
– För oss är det oerhört viktigt att vara lyhörda och borga för en öppen kommunikation med andra aktörer. Att arbeta lösningsorienterat är en självklarhet för oss. Vi anställer gärna drivna individer utifrån, man behöver inte komma från järnvägsbranschen men måste ha ett problemlösande tankesätt, menar Patrick.
Det är alltså med hjälp av kompetens från såväl järnväg- som andra branscher som det målmedvetna och innovativa förhållningssättet utvecklas inom Spark Trade. Det är med samma problemlösningsförmåga som Johnny en gång grundade verksamheten på, som än idag gör Spark Trade till en pålitlig samarbetspartner inom spårbundet underhåll.