Tor 23 maj / År 42 / Nr 1 2024

Specialisten på avfall och återvinning

Det rikstäckande miljöföretaget SITA med 1100 anställda och 60 lokalkontor utvecklar och tillhandahåller lösningar som underlättar avfallshantering hos företag inom i stort sett alla branscher.
SITA Fyrbodal med huvudkontor i Trollhättan har ett 40-tal anställda och betjänar företag, kommuner och privatpersoner i hela Fyrbodal.

– Vi ingår i den internationella koncernen Suez som tar hand om avfall åt 50 miljoner människor och ser till att det finns rent vatten hos 97 miljoner människor, berättar Magnus Geverts, produktionschef för SITA i västra Sverige.
Affärsidén hos SITA är ett erbjuda kundanpassade tjänster inom avfallshantering och återvinning och därigenom skapa mervärde för kunder, ägare och andra i vår omvärld.
– Vi jobbar mot både industrier, kommuner och privatpersoner och vi arbetar med hela kedjan, allt från att tömma avloppsbrunnar och ta hand om farligt avfall till källsortering, marksanering och miljökonsulttjänster, berättar Magnus Geverts och fortsätter:
– Vi är ett stort rikstäckande företag med lokal närvaro. På lokal nivå möter vi kunden på gemensam hemmaplan samtidigt som vi hjälps åt nationellt att finna nya lösningar på avfallshantering. Vi möter kunden på kundens egen marknad och jobbar aktivt tillsammans med dem för att sänka deras avfallsvolymer och höja återvinningsgraden.
Magnus Geverts tycker att allmänheten och företag har blivit bättre på att återvinna de senaste åren.
– För 20 år sedan hamnade det mesta avfallet i samma hög och gick sedan på deponi. Idag så sorterar och återvinner vi materialet och om inte det fungerar kanske man kan få ut energi av det. I sista hand får man deponera. Idag finns det miljöstationer där privatpersoner kan slänga sitt skräp och det har underlättat mycket för återvinningen.
Medvetenheten om vikten av att värna om vår miljö är idag hög och hos oss svenskar kanske extra hög då vi har en så nära kontakt till naturen.

Tar ansvar
Som företag är SITA mån om att ta ansvar för både miljön och människan.
– Vi har till exempel alkolås i våra bilar. Det kostar naturligtvis att installera det, men vi vill inte att någon ska bli skadad. Våra miljöarbetare får inte åka bak på bilen, det tar lite längre tid men säkerheten kommer först. Dessutom har vi EXYPLUS installerat i våra bilar som kollar bland annat tomgångskörningen och hastigheten för att optimera körstilen och dra ner bränsleförbrukningen och minska miljöpåverkan, berättar Magnus Geverts.
SITA jobbar också mycket framåt och försöker vara innovativ i sin verksamhet – Ecosimplex och Biosimplex.
– Kunderna kan till exempel gå in på Internet och själva beställa utställning, hämtning och tömning av sina containrar och kärl. Vi har också en Facebook-grupp, där folk kan gå in och dela på en container för att få ner kostnaderna.

Hjälp åt byggföretag
SITA i Trollhättan har ett totalkoncept (MiljöCirkelnBygg) tillsammans med några av de större byggföretagen, som underlättar arbetet för snickarna och optimerar återvinningen.
– Vi skickar en av våra anställda till bygget som hjälper till att sortera så att snickaren slipper bära bråte. Det gör att byggarna kan fokusera på det de är bäst på – att bygga. Våra anställda vet hur man sorterar och hur man ska få så hög återvinningsgrad som möjligt, det är vi bäst på. De är med under hela byggtiden och ser till att avfallet hamnar i rätt container, berättar Magnus Geverts.