Sön 14 aug / År 40 / Nr 3 2022

Specialisten på hydraulikanläggningar

Industrihydraulik AB Östhammar är företaget som specialiserat sig på byggnation av hydraulikanläggningar med kringutrustning. Företaget arbetar bland annat med tillverkning och konstruktion i 3D CAD av ventilblock och hydraulikaggregat.

– Vår styrka är att vi har mycket hög kompetens inom hydraulik och att vi kan anpassa oss efter kundernas behov. Vi har fem konstruktörer som bara arbetar med hydrauliklösningar, berättar Jonas Zetterman på Industrihydraulik AB i Västerås.
Industrihydraulik AB startades 1974 i liten skala i Östhammar av Lennart Njurling och har under årens lopp expanderat till att även finnas i Eskilstuna, Arboga och Västerås.

ParkerStore
2008 anslöt sig Industrihydraulik i Eskilstuna som återförsäljare till Parker Hannifins butikskoncept ParkerStore. Som ParkerStore-butik erbjuder Industrihydraulik AB ParkerHannifins breda produktutbud av reservdelar och lösningar för hydraulsystem. Idag har Industrihydraulik ParkerStore-butiker på tre orter i Mälardalen: Arboga, Eskilstuna och Västerås.
Verksamheten sysselsätter totalt 25 anställda.
Industrihydrauliks erbjudande riktar sig till både slutförbrukare och industriföretag. Företaget hjälper gärna till med konstruktion, problemlösningar, montage, reparation och igång-körning.
Industrihydraulik AB konstruerar och tillverkar block och anslutningsdetaljer för försäljning och kundanpassade behov. Exempelvis gör företaget standardblock NG6 och NG10 med mätuttag och stora anslutningar.
– Vi erbjuder hydrauliklösningar, alltså komponent- och blocktillverkning till hydrauliken. Våra största kunder finns inom vattenkraftindustrin, där vi tillverkar reglerutrustning för turbiner. Andra stora kunder finns inom infrastrukturen. Vi gör till exempel mycket hydraulik till höj- och sänkbara broar, berättar Jonas Zetterman.

Bygger Norrströmstunneln
Industrihydraulik AB är för närvarande involverad i byggandet av Norrströmstunneln, som är den delsträcka av Citybanan som sträcker sig mellan Riddarholmen och Gamla Brogatan strax norr om Centralstationen i Stockholm.
– Vi är ansvariga för hydrauliken till luckorna i Norrströmstunneln för att hindra vatten att sprida sig om ett läckage uppstår i tunneln, berättar Jonas Zetterman.
Industrihydraulik AB arbetar bland annat med kunder som Cassandra Oil, VG Power, Avure Technologies, Westinghouse, Metso Paper, ABB, Vattenfall, Volvo, Korsnäs, GE Hydro och Sandvik.
Parker Hannifins breda utbud innefattar varumärken som till exempel Ermeto, Legris, Tema, TransAir, Olear, Origa och VOAC.