Mån 24 jun / År 42 / Nr 3 2024

Specialisten på IT-lösningar

Affärsidén hos Koneo är att utveckla, bygga och underhålla IT- och dokumentlösningar för sina kunder.
Sedan hösten 2013 drivs Koneo i Gävle av Per Åkerlind och Niclas Wahlgren.
– Efter att vi tog över verksamheten har både sortimentet och kundkretsen ökat markant, säger Per Åkerlind.

2002 gick de forna konkurrenterna Kontorslandslaget och Konfac samman till en gemensam kedja och samma år bildades Koneo. Företaget har sedan starten framgångsrikt marknadsfört produkter och tjänster inom IT och dokument.
Koneo i Gävle har en lång historia som IT-leverantör på orten och många företag känner igen Koneo sedan tidigare.
De nya ägarna, Per Åkerlind och Niclas Wahlgren, har mer än 30 års gemensam erfarenhet av IT-branschen. Nu har de tagit sig an uppdraget att bistå Gästriklands företag med IT-lösningar och dokumenthantering.
– Vi erbjuder allt från enstaka serverlösningar till hela arbetsplatser. Vi har en stor serverhall, där vi kan drifta företags hela IT-miljö och blir helt enkelt företagens IT-avdelning, berättar Per Åkerlind.
Koneo vänder sig mot små och medelstora företag med cirka 5 till 30 anställda, men även mot kommunala kunder och den offentliga sektorn. En stor kundgrupp för Koneo i Gävle är tryckerier och den grafiska branschen.

Välkända varumärken
Koneo är Sveriges största återförsäljare av Konica Minolta. Andra välkända varumärken som erbjuds är HP, Fujitsu, Lenovo, Epson, Plockmatic och Neopost.
Koneo har bred kompetens och erfarenhet inom hela IT-området och från alla typer av branscher och verksamheter. Företaget jobbar gärna långsiktigt och utvecklas tillsammans med sina kunder, i många fall har man kundrelationer som sträcker sig 15-20 år tillbaka.
– Vår styrka som organisation är att vi finns på 45 ställen i Sverige och på sätt finns vi nära kunderna. Här i Gävle har vi en stor spetskompetens inom våra affärsområden IT-hantering och tryckeriverksamheten. Dessutom är vi en oberoende leverantör och ägs inte av en specifik tillverkare utan kan leverera de produkter och tjänster som kunderna vill ha, säger Per Åkerlind.

Stora förändringar
Sedan Per och Niclas gick in som ägare förra hösten har stora förändringar skett i företaget. Både utbudet och kundkretsen har ökat betydligt det senaste halvåret.
– Nu är vi inne i en expansiv fas och har en rekryteringsprocess på gång och söker medarbetare till samtliga affärsområden. Vi ser ljust på framtiden eftersom det finns en stor potential i vårt arbetsområde Gästrikland, säger Per Åkerlind.
Koneo i Gävle sysselsätter idag tio anställda inklusive deltidstjänster.