Lör 27 nov / År 39 / Nr 4 2021

Specialisten på laserskärning ökar sin flexibilitet

När det gäller laserskärning och kantpressning är det nog få som kan slå Stans & Press i Olofström. Verkstaden här har investerat i modern och effektiv utrustning, och systerverksamheterna i Kallinge och Blomstermåla ligger i framkant inom sina segment.

Tillsammans står de tre verkstäderna inom Stans & Press för en helhet inom laserskärning, vattenskärning, kantpressning och skärande bearbetning av plåt som används inom tung fordonsindustri bland annat.

Spännande mix av kunder
Stans & Press kan skära i material från 1 – 100 millimeter med exakt precision. Att inom samma företag ha tillgång till så många olika processer ger en stor konkurrensfördel.
De olika skärmetoderna lämpar sig givetvis olika bra för olika applikationer. Fördelen med vattenskärning är att det går att skära i tjocka material, samt att den kalla processen inte påverkar materialstrukturen. Nackdelen är att det tar längre tid om man jämför med laserskärning, som är den överlägsna metoden för att skära material upp till 25 millimeter med perfekt snittyta.
I tillverkningen av tunga fordon som dumprar och hjullastare används plåt i många olika utföranden men laserskärning är den mest använda metoden. Den största kunden inom vattenskärning för Stans & Press tillhör emellertid inte fordonsindustrin utan energisektorn. Det är en intressant mix av kunder att utvecklas tillsammans med.

Pressar uppåt i värdekedjan
För att Stans & Press även fortsättningsvis ska vara ett framgångsrikt verkstadsföretag måste flexibiliteten genom hela produktionsapparaten höjas.
– Den moderna industrin kräver i allt större utsträckning små specialserier och snabba leveranser. Vi kommer att satsa mer på det framöver och då måste vi utbilda personalen och ställa om produktionen helt för att klara det, säger Peter Flinck, kvalitets- och miljöchef på Stans & Press i Olofström.
Det kommer att bli fler utbildningsinsatser framöver. Organisationen har även förstärkts inom bland annat utveckling och marknad. Kunderna kan idag köpa en komplett service från utveckling till tillverkning – här har Stans & Press framgångsrikt pressat sig uppåt i värdekedjan.