Ons 29 maj / År 42 / Nr 1 2024

Specialisten på rostfri stång

Valbruna Nordic i Karlstad servar hela den nordiska marknaden med ett mycket brett och djupt program av rostfri stång. Även rostfri armering och höglegerade material erbjuds.

Företaget är ett helägt dotterbolag till Acciaierie Valbruna s.p.a. i Italien, som är en av världens ledande leverantörer av rostfria långa produkter med produktion i norra Italien och USA.

– Vi har servicelagret här i Karlstad och är duktiga på att hålla hög tillgänglighet, vilket bidrar starkt till säkra och snabba leveranser. Det är en förutsättning för att tjäna pengar på i den här branschen om man räknar från råvara till slutkund, säger Torbjörn Nilsson, vd på Valbruna Nordic.
Försäljningen går över 90 procent till de nordiska länderna och Valbruna Nordic är den största leverantören av rostfri stång i dessa länder.
I företagets lagersortiment finns såväl rundstång som de flesta andra stångprofiler. Företaget kan även erbjuda leveranser direkt från sina verk.
Valbruna Nordic (f.d. Avesta Valbruna) startades 1992 som ett samägt säljbolag och har idag knappt 30 anställda.
Företaget samarbetar i Sverige med två att de större stål- och metalldistributörerna – BE Group och Tibnor.
– Merparten leveranser sker direkt till slutkunder och för speciella produkter eller omständigheter gör vi också affärer direkt med slutkunder, berättar Torbjörn Nilsson.

En stabil ägare
– Vår styrka är att vi har en långsiktig och välfinansierad ägare som ständigt investerar i modern utrustning. Vi har tillsammans valt att investera i ett väl fungerande servicelager i Karlstad, säger Torbjörn Nilsson.
Valbruna Nordics produktprogram omfattar över 1000 artiklar som lagerförs i ett modernt, automatiskt höglager som etablerades i samband med flytt av lagerort från Eskilstuna. Detta gör att företaget kan erbjuda hög service till sina kunder.
– Vi får likartade leveranser med hög kvalitet från vår ägare och huvudleverantör. Många kunder uppskattar detta, säger Torbjörn Nilsson och fortsätter:
– Våra produkter är en viktig insatsvara för ett brett spektrum av industriverksamhet, konstruktion och andra slutapplikationer.

Nya filialer
Under 2012 och 2013 etablerade Valbruna Nordic två nya säljkontor i Danmark och Norge.
– Det föll väldigt väl ut redan från start. Vi kunde skapa egna filialer på ett väldigt smidigt sätt. Vår försäljning till Finland baseras idag på en försäljnings- och logistiksamverkan med vårt finska systerbolag, säger Torbjörn Nilsson.
Valbruna Nordic ska fortsätta att vidmakthålla och utveckla hög service och kvalitet för kundernas behov. Dessutom ska företaget satsa mer på nya produkter som armering i rostfritt stål till större infrastruktur- och byggprojekt, nickelbaslegeringar och nya rostfria stålsorter.
– Förutsättningarna för framtiden är goda tack vare en långsiktig och finansiellt stark ägare samt motiverade och kundfokuserade medarbetare inom alla funktioner. För mig, som i dagarna blir 64 år, är det viktig att jobba för våra kunders, medarbetares och ägares framtid i syfte att skapa bästa förutsättningar.
Torbjörn Nilsson har arbetat på Valbruna Nordic sedan starten 1992 och tillträdde posten som vd 2009.