Ons 29 maj / År 42 / Nr 1 2024

Specialisten på skärande bearbetning, djupdragning och kallflytpressning

Verkstadsföretaget RZ ZamPart AB i Karlstad har hög kompetens inom skärande bearbetning, djupdragning och kallflytpressning.
Bland kunder finns världsledande företag inom fordonsindustri, försvarsindustri och övrig verkstadsindustri.

RZ ZamPart ingår i RZ-gruppen som idag består av åtta mekaniska verkstäder med flera gemensamma kompetenser och där var och en är specialiserad på unika metoder och processer.
RZ Zampart är en avknoppning från Bofors och startades 1994. Bolaget blev privatägt 1999 och köptes av RZ-gruppen 2006.
Företaget har specialiserat sig på skärande bearbetning, kallflytpressning och djupdragning av komponenter till flera olika branscher, framför allt den tunga fordonsindustrin och försvarsindustrin.
– Vi är ganska unika med att använda kallflytpressning. Det innebär att vi pressar till exempel aluminium i rumstempererat tillstånd till färdig produkt. Det är mycket effektivt och det går snabbt att få fram en färdig produkt. Dessutom blir det inget materialspill, berättar Håkan Setterström, vd på RZ ZamPart.
Kallflytpressade detaljer används i många olika produkter i branscher inom bland annat elektronik, hydraulik/pneumatik, försvar och fordonsindustrin.
Djupdragning brukar användas vid tillverkning av produkter som har större djup än radie. Metoden kan även kombineras med pressning för att få optimala resultat för mer avancerade användningsområden.

Snabba och flexibla
– Vi är kända för att vara snabba och flexibla i våra omställningar. Vi är också duktiga på skärande bearbetning, säger Håkan Setterström.
Noggranna kontroller är en viktig del i verksamheten. I företagets fullt utrustade mät- och materiallaboratorium utförs geometriska mätningar och en rad materialanalyser. Exempel på utrustning är dragprovmaskin, metallmikroskop, optisk emissionsspektrometer och ett antal Zeiss koordinatmätningsmaskiner med högsta precision.
I fabriken pågår nu en renovering av företagets pressar och en investering av nya maskiner.
Fastigheten på Zakrisdalsvägen i Karlstad, som tidigare har hyrts, köptes av ZamPart 2013.

Förvärvade Kils Verkstads AB
För att bredda verksamheten förvärvade RZ-Gruppen Kils Verkstads AB i december 2013.
– Genom förvärvet kommer vi att få fler branschben att stå på inom stål- och plåtbearbetning, främst inom vattenkraft, offshore och pappersindustrin. Vi hoppas också att växa på den norska marknaden, där vi även har ett säljbolag, RZ Mekanikk i Norge AS, säger Håkan Setterström.
I RZ-gruppen ingår också RZ Riboverken, RZ Mekpart, RZ Pressmetall, RZ Finmekanik, RZ Auto CNC och RZ Ferromekano.