Fre 19 aug / År 40 / Nr 3 2022

Specialisten på stubbfräsning

Olssons i Sjögesta är företaget som har kunskap och lång erfarenhet av att fräsa bort fula stubbar som ofta är i vägen på villatomter, parker och kyrkogårdar. Företaget har sin bas i Glanshammar utanför Örebro och drivs av Henrik Olsson.

Henrik har en lång karriär inom trädgårdsnäringen. Redan 1968 började han jobba med trädgårdsanläggning och 1976 tog han examen som trädgårdsingenjör vid Alnarp (SLU). Han har jobbat som egen företagare med trädgårdstjänster i Skövde i 20 år och sedan år 2000 driver han Olssons i Sjögesta.
– Idag jobbar jag uteslutande med stubbfräsning för kommuner, kyrkor, fastighetsbolag och även privatpersoner i Örebro län, berättar Henrik.
Till skillnad från stubbfräsare som är rikstäckande kan Henrik vara snabbt på plats och utföra jobbet.
– Eftersom jag jobbar lokalt kan jag komma ut till kunden med ett par dagars varsel. För ett rikstäckande företag kan det ta veckor innan de utför jobbet eftersom de samlar ihop jobb från flera uppdragsgivare.

Almsjuka
De senaste åren har Henrik och andra stubbfräsare haft gott om jobb på grund av att många almar drabbats av en sjukdom och dör, den s.k. almsjukan. Detta leder till att kommuner och kyrkor är tvungna att fälla många träd, vilket naturligtvis ger upphov till ovälkomna stubbar.
Orsaken till att almarna dör är en svampsjukdom som sprids via skalbaggar av arten almsplintborre. Svampen stänger till näringsvägarna i trädet och därmed dör trädet till slut.

Flexibla och miljövänliga
Olssons i Sjögesta utför stubbfräsning med fräsar som är flexibla, effektiva och miljövänliga. Fräsningen sker enkelt och snabbt utan spårbildning eller packskador. Efter avlägsnandet av stubben återstår endast en grop och en hög med träflis.
I maskinparken har Henrik en bandgående stubbfräsare, Vermeer SC50TX, med en kraftfull motor för de större fräsjobben. Maskinen ger ett lågt marktryck och därmed en minimal åverkan på grönytorna.
För jobb i trånga utrymmen på kyrkogårdar och villatomter har Henrik en Vermeer SC252.
En stubbe tar plats och är ful och ofta är den i vägen. Olssons i Sjögesta har i många år löst problemet i både parker, kyrkogårdar, trädgårdar och på golfbanor.
En välskött utemiljö är vacker och trivsam och ett viktigt ansikte utåt.