Ons 29 maj / År 42 / Nr 1 2024

Specialister på mätteknik i Eskilstuna

MäTeC i Eskilstuna utför mätteknik inom bygg- och anläggningsbranschen med både stora och små mätprojekt.
– Vi har haft en bra utveckling sedan vi startade för två år sedan och varit fulltecknade med jobb, säger företagets vd Göran Westerberg.

MäTeC grundades i december 2011 av branschkollegorna Göran Westerberg, Peter Attmarsson, Pär Olofsson och Michael Westman. Verksamheten startades i februari 2012.
– Tre av oss har varit anställda i byggbolag tidigare och en av mina kollegor är egen företagare sedan många år tillbaka. Vi har alltså bra kännedom om det vi håller på med, säger Göran Westerberg.
MäTeC vänder sig främst mot stora entreprenörer, som till exempel NCC och Peab men även mindre aktörer, exempelvis arkitekter som vill ha en projekteringsmätning.
– Enkelt uttryckt kan man säga att vi översätter en ritning till verklighet, det vill säga var man ska gräva, var man ska bygga etc.

Gott om jobb
Utvecklingen har varit god för företaget och uppdragen har inte låtit vänta på sig.
– Vi har till och med tvingats säga nej till jobb ibland, säger Göran.
Det går bra för byggbranschen just nu i Mälardalsregionen.
– Stockholm växer och det gör att närområdet dammsugs på specialistkompetenser i vår bransch. Det innebär också att det öppnar upp en marknad utanför Stockholm och runt Mälardalen. Så ur vårt perspektiv ser byggbranschen helt okey ut just nu, säger Göran.

Aktuella projekt
Bland aktuella projekt för MäTeC just nu kan nämnas uppdrag för NCC för byggandet av bland annat ett badhus i Eskilstuna. För Trafikverket har företaget ett uppdrag som underkonsult till Scior Geomanagement AB på Citybanan i Stockholm. En annan aktuell uppdragsgivare är byggherren Kilenkrysset.
– Inför framtiden vill vi gärna expandera och vi har en ständig observation efter rätt medarbetare, säger Göran och fortsätter:
– Vi vill växa med förstånd för att skaffa oss ett gott rykte. Vi tackar hellre nej till jobb så att vi kan hålla det vi lovar till våra kunder.