Lör 2 mar / År 42 / Nr 5 2023

Spetskompetens till Sundsvallsregionen

Flera myndigheter och offentliga centralfunktioner trivs i Sundsvallsregionen. Det vittnar den stora uppslutningen till Myndighetsnätverket om. Inom nätverket samverkar myndigheterna för att effektivisera resurstunga verksamheter som administration, it, rekrytering och kompetensutveckling. Det lockar också till sig inflyttare som trivs i en region som har nära till mycket.

I en allt tuffare konkurrens om marknadens arbetskraft står sig Sundsvall bra. För att lösa kompetensfrågan har man bland annat satsat på ett gemensamt traineeprogram inom it och fler praktikplatser som ska öka intresset för den statliga sfären som arbetsgivare. Man samverkar också på rekryteringsmässor och andra arenor som kan stärka staten som arbetsgivare.

Lyckad och lockande rekrytering
En som flyttat upp från Stockholm är Marcus Palmberg som efter en period som trainee på Försäkringskassans it-avdelning nu kan göra karriär inom staten.
– Som trainee fick jag prova flera olika saker eftersom myndigheten är så stor och har så många utvecklingsområden. Nu har jag fått en fast tjänst som systemutvecklare, har lägenhet nära jobbet och stan men har också nära till en runda i skogen, säger Marcus Palmberg.
– I ett projekt som jag arbetar med just nu ska stora mängder data flyttas från en lagringsplats till en annan. Syftet är att sammanställa en kostnadsbild över hur mycket resurser som behövs inom den svenska tandvården. Projektet är spännande eftersom det omfattar information som är oerhört viktig för samhället i stort, och att få vara en del av en sådan process känns givande, forstätter Marcus.
Även de andra myndigheterna har genom tidigare gemensamma traineeprogram lockat nya medarbetare att flytta till regionen och dra fördel av alla möjligheter som finns.

Attraktiva arbetsgivare
Joakim Stymne är generaldirektör för Statens tjänstepensionsverk, SPV, och veckopendlar från Stockholm. Han var tidigare statssekreterare på Kulturdepartementet och har därmed med sig en lång erfarenhet av hur statliga nyckelfunktioner fungerar.
– Jag hade tidigare hört mycket om Myndighetsnätverket och var nyfiken på Sundsvall. Det finns ett stort engagemang i regionen när det gäller framtida utveckling av myndigheternas verksamheter och det var det som lockade mig mest. Tillsammans skapar vi olika centralfunktionerna här en mycket attraktiv arbetsmarknad, konstaterar Joakim Stymne.
Bolagsverket, SPV, CSN och Länsstyrelsen Västernorrland var bland de första att ansluta sig till Myndighetsnätverket. Idag finns 16 olika myndigheter representerade i nätverket som också utgör ett unikt samarbete inom statsförvaltningen. Ingen annanstans finns ett lika brett och väletablerat samarbete mellan myndigheter som i Sundsvall.

Behöver fylla på med mer kompetens
Myndighetsnätverket kan ses som ett bevis på att regeringen strävar efter att stärka myndigheters och offentliga centralfunktioners närvaro utanför storstäderna. Det är bra för Sundsvall, som tack vare myndigheternas närvaro har blivit en större och viktigare arbetsmarknad i södra Norrland.
– Regionen har lyckats alstra mycket kompetens inom statlig administration, regelverk, utbildning och utveckling av moderna it-tjänster för att nämna ett fåtal områden. Men vi behöver fylla på med mer kompetens kontinuerligt med tanke på den demografiska utvecklingen och då gäller det att vi kan visa att det inom Myndighetsnätverket finns attraktiva arbetsgivare, säger nätverkets koordinator Charlotte Barta.
Myndighetssamverkan blir mer och mer framträdande i den förvaltningspolitiska debatten och ligger i tiden. Genom att man inom Myndighetsnätverket genomför konkreta samverkansaktiviteter så har man också fått nationell uppmärksamhet. Det förstärks genom att nätverket syns på olika mässor och sammankomster i Sverige, bland annat Framtidsmässan i Stockholm.
– Grunden är redan lagd, nu gäller det att förvalta och utveckla det som byggts upp och att föregå med gott exempel för andra statliga verksamheter, säger Charlotte Barta som avslutning.

Myndighetsnätverket idag
Myndighetsnätverket omfattar för närvarande 16 myndigheter och förhoppningen är att fler ska anslutas framöver. De som samverkar i dagsläget är Bolagsverket, CSN, Försäkringskassan IT, Länsstyrelsen, Mittuniversitetet, SPV, Kriminalvården Region Nord, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Specialpedagogiska Skolmyndigheten, Sundsvalls tingsrätt, Folke Bernadotte Akademin, Kammarrätten, Hovrätten för Nedre Norrland, Tullverket, Förvaltningsrätten i Härnösand samt Rättshjälpsmyndigheten.