Mån 24 jun / År 42 / Nr 3 2024

Sprayisolering är ett perfekt val för att isolera en fastighet

IsoGreen grundades 2010 och har sitt huvudkontor i Östersund. Vi expanderar nu även till Skandinavien.

IsoGreen började som ett distributionsföretag för den största tillverkaren av sprayisolering och med att utbilda och certifiera entreprenörer i branschen. Eftersom verksamheten växer sprayar även IsoGreen isolering till slutkunden.
Vi distributerar den specialutrustning som behövs för att utföra sprayisoleringsjobb, och erbjuder även teknisk support. IsoGreen är det utmärkta valet för den som vill komma in i verksamheten.

Vad är sprayisolering? Det är en supereffektiv isolering som appliceras som en vätska och sedan expanderar ca 30 – 100 gånger på bara några sekunder och fyller alla sprickor och håligheter. Fördelarna är många, bland annat:

• Eliminerar luftläckor
• Reducerar infiltrationen av damm och allergener
• Hjälper till att förhindra mögel- ingen grogrund för bakterier eller svamp
• Sparar pengar och naturresurser
• Tillåter drastiska nedskärningar av VVS-utrustning
• Minskar buller väsentligt
• Effektiv både vid låga och höga temperaturer
• Hjälper till att kontrollera fukt och kondens
• Minskar uppvärmningskostnaderna

Vem kan dra nytta av sprayisolering? Ägare av bostäder, kommersiella och industrbyggnader, jordbrukare och andra som vill spara pengar på energikostnader, modifiera befintliga byggnader eller förhindra kondens.

Varför har inte vi använt sprayisolering i Sverige? Sprayisolering användes i Sverige under 70-talet men innehöll vissa kemikalier som påverkade ozonlagret negativt och själva produkten skulle komma att brytas ner med tiden och övergå till pulver. All sprayisolering är inte tillverkat på samma sätt och Demilec har skapat ett sortiment av produkter som har det högsta isolervärdet på marknaden, återvinningsbart innehåll, ingen ozonpåverkan och de är stolta över att stå bakom sin livstidsgaranti. IsoGreens sprayisolering kommer inte förlora sitt isolervärde, krympa eller sätta sig över tiden.

Sprayisolering har ökat i Sverige sedan 2010 men ännu inte gjort det stora genombrottet. Några av de utmaningar sprayisoleringen står inför är att hitta entreprenörer som arbetar heltid med produkterna, prisbilden och vissa miljöregister.

I allmänhet kan sprayisolering kosta upp till dubbelt så mycket som traditionell isolering i redan befintliga byggnader.
Ursprungskostnaden är oftast en faktor, men när kunderna inser vidden av det långsiktiga sparandet, fördelarna och resultatet med sprayisolering kommer kunden förstå att ibland får du faktiskt vad du betalar för
I nybyggnationer kan sprayisolering faktiskt vara billigare än traditionell isolering eftersom det sparar på det material som behövs för att bygga väggarna och på grund av sin extrema installationshastighet

Miljöregister som inte är statligt reglerade skapar vissa utmaningar för sprayisolering – dessa register inrättas för industriella och kommersiella byggare som PEAB och NCC som försöker eliminera kemikalier på arbetsplatsen, en tanke som är god i teorin. Sprayisolering är mycket säkert för slutanvändaren och är helt giftfritt men eftersom det är i kemisk form när det anländer till arbetsplatsen vill några miljöregister undvika att använda dessa produkter. Intressant nog används samma kemikalier i traditionell isolering under tillverkningen. Det positiva är att det finns miljöregister där de väger fördelar mot nackdelar och där godkänns våra sprayisoleringsprodukter.

Så här tror vi om framtiden: om vi tittar på Nordamerika används sprayisolering i ca 80% av de industriella och kommersiella byggnaderna. Behovet att spara energi och bygga energienergieffektiva bostäder finns även i Sverige, och det lättaste sättet att åstadkomma detta är med en överlägsen produkt som sprayisolering. Jag ser samma trend komma till Sverige.

Vanliga frågor vi får om sprayisolering : det finns frågor om reaktion vid brandpåverkan. Sprayisolering är brännbart men har brandämnen som gör att när lågan tas bort kommer materialet inte fortsätta att brinna och kommer inte smälta som cellplast. Brand är ett allvarligt problem och vi har tillägnat en del av vår webbplats till brandinformation. Vi anser att det finns en hel del åtgärder som kan vidtas i bostäder och andra byggnader som brandvarnare, sprinklersystem och brandsläckare. Sprayisolering bör alltid täckas med gips som också tillhandahåller många minuters extra skydd. Om elden har nått isoleringen i väggsystemet innan dess har det förmodligen redan gått så långt att värme och rök från möbler är ett allvarligt bekymmer för säkerheten. IsoGreens Sprayisolering har en uppgift i hemmet och det är att isolera och det gör den bättre än någon annan isolering på marknaden.
IsoGreens sprayisolering kan endast installeras av certifierade installatörer, detta för att säkerställa en korrekt installation av produkten .