Sön 21 jul / År 42 / Nr 3 2024

Sprinklerbolagets nystart lyckosam

Sprinklerbolaget har fått en kraftfull nystart med ny strategi. Från att ha fokuserat enbart på uthyrning av installationspersonal satsar företaget idag stort på egna entreprenader inom aktivt brandskydd. Innovationsgraden är hög och man testar gärna ny teknik.

För tre år sedan bestämde sig Daniel Ryström och Valdis Eksteins för att göra något nytt. De köpte in sig i det Salabaserade Sprinklerbolaget och valde därmed också en ny riktning: företaget skulle fokusera på egna projekt.

Stora entreprenader
Trots att det innebar en total omstrukturering och upprättning av en helt ny affärsplan så vågade de nya ägarna ta steget fullt ut, och under 2014 öppnades ett nytt kontor i Helsingborg. Samtidigt tecknades ett större avtal med en av landets största aktörer inom dagligvaruhandeln, och sedan dess har stora entreprenader varit en del av vardagen.
– Vi har bland annat varit involverade i ett stort projekt för Ikea i Norge, och idag har vi ett dotterbolag där. Vi räknar med en fortsatt stark tillväxt i Norge där brandreglerna är något striktare och där det finns en stark investeringsvilja just nu, säger Daniel Ryström.
Under det senaste året har företaget vuxit kraftigt även i Sverige.

Effektivt släcksystem
Aktiva brandskydd omfattar främst sprinklersystem, men Sprinklerbolaget hanterar även andra typer av släcksystem som kräver professionell installation. Under hösten har delar av personalstyrkan varit på utbildning i USA för att lära sig ett nytt hybridsystem som utvecklats för att minimera vattenskador.
– Med Vortex, som systemet heter, kan man släcka ett rum med bara några liter vatten. Det innebär att systemet kan anslutas utan någon vattenkälla, en tank på fem till tio liter vatten räcker, informerar Daniel Ryström.
Som hybridsystem använder Vortex en blandning av nitrogen och vatten. De största fördelarna är att vattenskador minimeras och byggkostnaderna minskar. Systemet lämpar sig därför väldigt bra för installation i arkiv, datacentraler, generatorhallar och bibliotek där vattenskador kan orsaka stora värdeförluster.

Framtidsambitionen
Satsningen på Vortex är en del av företagets framtidsstrategi. Daniel Ryström är övertygad om att systemet kommer att få ett stort genomslag i Sverige eftersom det dels är relativt enkelt i sitt utförande, det krävs som tidigare nämnt ingen ansluten vattenkälla, och det skapar trygghet eftersom släcktiden är så pass kort.
– Systemet är specialdesignat för att på ett mycket effektivt sätt släcka branden och därmed minimera skador. Vi kommer att satsa mycket på att marknadsföra det i Sverige och Norge nu. Det är en del av vår framtidsambition – vi ska vara tidigt ute med nya innovationer, säger Daniel Ryström avslutningsvis.